Declaració sumària d'entrada (ENS).Actualització de la documentació tècnica

S'ha actualitzat la documentació tècnica del projecte de declaració sumària d'entrada (ENS):"Documentació tècnica del projecte ICS Fase 1 V10", "Estructura de missatges i regles V10" i "Annex:Esquemes XSD's ICS V1.4."