Aduanas.Noves validacions en la Declaració Sumària d'Entrada ENS d'acord amb la KEL 26

EL pròxim dilluns 2 de juny de 2014 a les 15 h (Madrid, Paris), entraran en vigor les següents modificacions en la presentació de les declaracions sumàries d'entrada (ENS):

 1. No serà possible modificar una ENS amb un missatge CC313A, si una oficina de primera entrada ha acceptat ja una sol·licitud de desviació.(CC323A).

 2. Per als missatges CD301A, CD303A, CC313A, CC315A i CD319A

  • La Regla R805 es traurà del grup de dades de l'operador ‘(CONSIGNEE) TRADER’

   <xs:element name="TRACONCE1" type="complex_ics:TRACONCE1Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:rule name="R805" />

     • <doc:condition name="C583" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

  • La condició C583 es modificarà i s'aplicarà als grups de dades ‘(CONSIGNEE) TRADER’ i ‘NOTIFY PARTY’ a nivell de capçalera

   C583

   IF the attribute ‘Additional information aneu’ = '10600’ is used for all GOODS ÍTEM data groups

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ = ‘O’

   ELSE IF the attribute ‘Additional information aneu’ = '10600’ is used for at least one GOODS ÍTEM

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used and the data group ‘TRADER Consignee’ = ‘O’

  • Un nova condició C584  es crearà per aplicar-la als grups de dades ‘(CONSIGNEE) TRADER’ i ‘NOTIFY PARTY’ en el nivell de GOODS ÍTEM

   C584

   IF the attribute ‘Additional information aneu’ = '10600’ is used in this GOODS ÍTEM

   THEN IF the data group ‘TRADER Notify party’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ and ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE  IF the data group ‘TRADER Consignee’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ and ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

    

   <xs:element name="TRACONCE2" type="complex_ics:TRACONCE2Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

   <xs:element name="PRTNOT640" type="complex_ics:PRTNOT640Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="NOTIFY PARTY" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

Starting next Monday 2nd June 2014 at 15 h(Madrid, Paris), the following changes will be bring in for the presentation of ENS:

 1. It won’t be allowed to modify a ENS with a message CC313A, if an Office of first Entry has previously accepted a diversion request (CC323A)
 2. For messages CD301A, CD303A, CC313A, CC315A y CD319A

  • Rule R805 will be removed for the group of data ‘(CONSIGNEE) TRADER’

   <xs:element name="TRACONCE1" type="complex_ics:TRACONCE1Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:rule name="R805" />

     • <doc:condition name="C583" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

  • The condition C583 will be rewordedand applied to the ‘(CONSIGNEE) TRADER’ and ‘NOTIFY PARTY’ data groups on the HEADER (or IMPORT OPERATION) level

   C583

   IF the attribute ‘Additional information aneu’ = '10600’ is used for all GOODS ÍTEM data groups

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ = ‘O’

   ELSE IF the attribute ‘Additional information aneu’ = '10600’ is used for at least one GOODS ÍTEM

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used and the data group ‘TRADER Consignee’ = ‘O’

  • The new condition C584 will be created and applied to the ‘(CONSIGNEE) TRADER’ and ‘NOTIFY PARTY’ data groups on the GOODS ÍTEM level

   C584

   IF the attribute ‘Additional information aneu’ = '10600’ is used in this GOODS ÍTEM

   THEN IF the data group ‘TRADER Notify party’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ and ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE  IF the data group ‘TRADER Consignee’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ and ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

   <xs:element name="TRACONCE2" type="complex_ics:TRACONCE2Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

   <xs:element name="PRTNOT640" type="complex_ics:PRTNOT640Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="NOTIFY PARTY" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>