Aduanas.Ajuste de validaciones en mensaje de Manifiestos de Carga (CARCAR)

A partir del dilluns 23 de juny s'activaran determinades validacions en el missatge de petició de Manifestos de Càrrega (CARCAR), segons es detalla a continuació:

El segment GIS[21] en el que es declara la situació duanera de la partida tindrà a tot estirar una única ocurrència i serà obligatori incloure'l per a les següents funcions del missatge:

- DCC (funció 47).Alta de declaració

- APT (funció 2).Addició de partides

- CPT (funció 36).Modificació de partides


El segment GIS[21] no s'haurà d'enviar en la funció del missatge "BPT (funció 3).Anul·lació de partida".

Per a la resta de funcions manca de sentit en no declarar-se informació de les partides (segments CNI).