13-05-2014 Disponibles més certificats tributaris amb PIN24H

S'ha posat a disposició dels ciutadans la possibilitat de sol·licitar nous certificats tributaris amb   PIN24H:

  • Certificat Tributari d'IVA.
  • Certificat tributari de condició de subjecte passiu de l'IVA.
  • Certificat tributari d'impost sobre societats (per a persones físiques no residents a Espanya).
  • Certificat tributari d'operadors intracomunitaris.
  • Certificat tributari de resum del 190.
  • Certificat tributari d'autoliquidacions.
  • Certificat tributari d'ingressos realitzats – autoliquidacions.

El PIN24H és un nou sistema de signatura electrònica no avançada que poden utilitzar les persones físiques, sempre que no estiguin subjectes a la presentació obligatòria per Internet amb certificat electrònic.

Aquesta nova via permet als contribuents operar per Internet i sol·licitar aquest tipus de certificat tributari sense necessitat de certificat electrònic, sempre que disposin d'un telèfon mòbil i d'un compte corrent.

La utilització del sistema PIN24H hores requereix dos passos:

  1. Registre previ en el sistema.
  2. Identificació i autenticació.

Un cop fets aquests passos, el contribuent podrà començar a realitzar els tràmits tributaris oportuns.