Abril

 • 29-04-14Informe de Recaptació Tributària (març 2014)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de març de 2014

 • 29-04-14Estadístiques de matriculacions (març 2014)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de març de 2014.

 • 23-04-14Més certificats tributaris amb PIN24H.

  S'ha posat a disposició dels ciutadans la possibilitat de sol·licitar els següents certificats tributaris amb PIN24H:

 • 23-04-14Inici del termini de presentació telemàtica de declaracions de Renda i Patrimoni 2013

  El termini per a la presentació per Internet de declaracions de Renda  (confeccionades amb programa d'ajuda) i Patrimoni s'inicia el 23 d'abril.L'últim dia per a la presentació de declaracions serà el 30 de juny, excepte en el cas de declaracions a ingressar en les quals s'opti per domiciliació del pagament, que s'han de presentar com a data límit el 25 de juny. 

 • 16-04-14Aplicació per a dispositius mòbils (app) PIN24H

  L'app PIN24H, elaborada per l'Agència Tributària, està disponible per a la seva descàrrega gratuïta en iTunes i Google Play.Aquesta aplicació permet obtenir codis PIN en el sistema de signatura electrònica PIN24H.Els usuaris, a més de descarregar i activar l'aplicació per a cada NIF amb el qual pretenguin utilitzar-la (màxim de 5 per dispositiu), s'han de registrar prèviament en el sistema PIN24H.

 • 16-04-14Estadístiques de Comerç Exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de comerç exterior, corresponents al mes de febrer de 2014.

 • 16-04-14Reducció de l'índex de rendiment net d'activitats agrícoles i ramaderes per al període impositiu 2013

  Es redueixen per al període impositiu 2013 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva del IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 • 15-04-14Anunci d'alienació per subhasta de dos avions

  Mitjançant anunci publicat en el BOE el 15 d'abril de 2014 es convoca una subhasta per a l'alienació de dos avions propietat de l'Agència Tributària . El termini per a la presentació de les ofertes serà de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació.Els detalls del procediment es troben en els plecs de la subhasta que es troben a disposició dels interessats al carrer Lérida 32-34 de Madrid i en aquesta pàgina web.

 • 10-04-14Més certificats tributaris amb PIN24H

  S'ha posat a disposició dels ciutadans la possibilitat de sol·licitar els següents certificats tributaris amb PIN24H:

  • Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
  • Certificat ECOT per a contractistes
  • Certificat d'identificació Censal

  Aquesta nova via possibilita als contribuents que no tinguin certificat electrònic, però sí un telèfon mòbil i compte corrent, operar a internet, i més concretament, sol·licitar aquest tipus de certificat tributari.

  El PIN24H és un nou sistema de signatura electrònica no avançada que poden utilitzar les persones físiques, sempre que no estiguin obligades a la presentació obligatòria per Internet amb certificat electrònic.

  La utilització del sistema PIN24H hores requereix dos passos:

  1. Registre previ en el sistema.
  2. Identificació i autenticació.

  Després d'aquests passos el contribuent podrà començar a realitzar els tràmits tributaris oportuns.

 • 10-04-14Subhasta 1/2014 de la Dependència Regional de Duanes i II.EE. de València

  El proper dia 07 de maig de 2014, a les 9,30 hores, a la Sala d'Actes de la Delegació Especial de la AEAT de València, carrer Guillem de Castro, núm 4, 46001 València, (aforament limitat) es procedirà a la venda en pública subhasta de les mercaderies que figuren a l'arxiu Lotes i localitzacions

 • 08-04-14Duanes.Validació del document N830 a la casella 44 del DUA d'importació.

  Des del dia 21/04/2014 el document N830 declarat a la casella 44 del DUA d'importació tindrà les següents validacions.

 • 08-04-14Programa d'ajuda Renda 2013 (Versió 1.00)

  Es troba disponible el programa d'ajuda Renda 2013 (PARE) que facilita l'emplenament de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.El termini de presentació de les declaracions confeccionades amb aquest programa comença el 23 d'abril, si es realitza per mitjans telemàtics, i el 5 de maig si la presentació s'efectua per altres mitjans.
  L'últim dia per a la presentació de declaracions serà el 30 de juny (el dia 25 de juny si es tracta de declaracions a ingressar amb domiciliació bancària).

 • 07-04-14Duanes.Modificació de contenidors a les partides de les sumàries de descàrrega

  A partir del proper 5 de maig no podran modificar-se els contenidors a les partides de sumàries de descàrrega (DSDT) després de la seva activació si aquestes estiguessin associades a una declaració sumària d'entrada (ENS) prèvia;de la mateixa forma que ara no poden modificar-se el codi i número de document associat, o el país de primera entrada i port anterior.

 • 01-04-14Campanya Renda 2013

  Des de l'1 d'abril estan disponibles tots els tràmits per a la gestió electrònica de l'esborrany de declaració.Com tots els anys, s'ha publicat en aquesta pàgina web un portal temàtic sobre la campanya que inclou tota la informació, els enllaços als tràmits corresponents, segons el calendari previst, i els ajuts que facilitaran el seu ús.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda