Mayo

 • 28-05-13Departament de Duanes.Número d'identificació OEA espanyols al Japó

  A data 15 d'abril de 2013, s'han actualitzat en Seu Electrònica els números d'identificació assignats a OEA espanyols tipus S i F que els esmentats operadors han de comunicar als seus socis comercials al Japó, a efectes d'aplicar l'acord de reconeixement mutu d'OEA entre la UE i el Japó.
  L'esmentat número pot consultar-se en Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, dins de la consulta del certificat OEA:Duanes Autoritzacions - OEA/Tràmits- Consulta i, en la consulta de la seva sol·licitud de certificat OEA, columna "Codi Japó”

 • 28-05-13Departament de Duanes.Millora en la consulta de sumàries de descàrrega de Seu electrònica

  S'ha ampliat la informació disponible en la consulta de la Seu electrònica de declaracions sumàries de descàrrega, "Consulta de declaracions per número de Declaració Sumària", per incorporar la dada del port o aeroport de destinació.

 • 28-05-13Estadístiques de matriculacions (abril 2013)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes d'abril de 2013.

 • 28-05-13Informe de Recaptació Tributària (abril 2013)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes d'abril de 2013

 • 24-05-13Nou caràcter de representació per a àmbit canari.

  A fi de facilitar la declaració en el DUA de les diferents combinacions de representació en l'àmbit de VEXCAN, tenint en compte la nova normativa de representants duaners, s'afegeix el següent codi als ja previstos a la casella 14 per indicar la forma de representación:"5 (Únicament per a les Canàries), quan la representació sigui directa davant de l'Agència Tributària i indirecta davant de l'Administració Tributària Canària."

  Data de posada en produccion:27/05/2013 a les 14:30.

 • 21-05-13Departament de Duanes.Nou rebuig d'embarcaments duplicats en Manifestos de Càrrega.

  S'informa que, a partir de demà, dimecres 22 de maig, es rebutjaran aquells Manifestos de Càrrega que embarquin el mateix document DUA d'Exportació o EXS sense seguir alguna de les següents seqüències d'embarcament
  - Quan es declara un embarcament Total (T) no hi va poder haver embarcaments parcials (P) ni embarcaments per la resta (R) previs o posteriors.L'embarcament total (T) ha de ser únic.
  - Si s'embarca parcialment la cadena lògica d'enviaments serien un o més embarcaments parcials (P) i finalment un únic embarcament per la resta (R) que ha de ser l'última dels declarats.
  L'error que donarà el sistema serà el següent:
  0438 - L'ESTAT DEL DOCUMENT ASSOCIAT IMPEDEIX L'OPERACION

 • 20-05-13Models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012

  S'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012.

 • 20-05-13Informe més recent sobre Comerç Exterior:Març 2013

  Es publica l'informe sobre Comerç Exterior corresponent al mes de març de 2013.

 • 16-05-13Estadístiques de Comerç Exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de març de 2013.

 • 14-05-13Nova gestió d'autoritzacions duaneres

  Es modifica a la Seu electrònica les opcions relatives als següents procediments DC01, DC04, DC06, DC09, DC11, DC12, DC16, DD07 i DD13 per incloure la possibilitat de sol·licitar les autoritzacions mitjançant un formulari específic en lloc de per registre electrònic com fins ara.Aquest formulari internet permet la captura d'unes dades bàsiques i possibilitat d'annexar la documentació necessària.
  D'altra banda, s'inclou també la possibilitat de consultar l'autorització tant per una opció exclusiva per a això dins de cada procediment en seu com per l'opció general de "els meus expedients".
  A més de la modificació dels procediments anteriors, es publiquen tres nous procediments amb un tractament similar al dels anteriors:DC18 (Expedidor autoritzats de prova d'estatut comunitari), DC19 (Autorització de declaració simplificada) i DC20 (Autorització única de procediments simplificats)

 • 13-05-13Subhasta pública a la Dependència Provincial de Duanes i II.EE. de Lleida

  Es posa en coneixement del públic en general que el dia 12 de juny de 2013, a les 10 hores, se celebrarà en la planta primera de la Dependència Provincial de Duanes i II.EE. de Lleida situada a  Ctra.N-145  Km.9, 25799  La Farga de Moles (Lleida), la venda en pública subhasta de determinats béns decomissats

 • 10-05-13Departament de Duanes i II.EE. Partides 9930 en el DUA importació

  Es comunica que a partir del dia 20 del present mes es tancaran les validacions informàtiques, de tal manera que no es permeti l'ús de les posicions estadístiques 9930 (de mercaderies subministrades a vaixells i aeronaus) ni les 9931 (mercaderies subministrades al personal d'instal·lacions en alta mar o per al funcionament de motors, màquines i altres equip d'instal·lacions en alta mar) en els DUA d'importació.A partir de l'esmentat moment, en les declaracions de destinacions especials s'haurà d'indicar necessàriament la classificació correcta de les mercaderies vinculades al mateix.

 • 09-05-13Impostos Especials de Fabricació.Declaració informativa de quotes repercutides.Model 548

  S'aprova el model 548 "Impostos Especials de Fabricació.Declaració informativa de quotes repercutides".

 • 09-05-13Subhasta de la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de la Delegació Especial a Andalusia, Ceuta i Melilla de la AEAT

  Aquesta Dependència acorda celebrar el dia 12 de juny de 2013, a les 10.00 hores, a la sala d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, situada a l'avinguda d'Andalusia, número 2, planta 3a, de Màlaga, la venda en subhasta pública dels béns relacionats.

 • 06-05-13Duanes.Reducció del nombre de partides per missatge de sumàries de descàrrega i manifestos de càrrega

  S'informa que, amb data 1 d'octubre de 2013, el límit de partides admeses en un missatge de partides de declaracions sumàries de descàrrega, MANCAR, o en un missatge de manifestos de càrrega, CARCAR, es reduirà de les 999 actuals a un màxim de 200 partides per missatge acceptat.En cas superar aquest llindar es donarà el mateix error que en l'actualitat:"0051 ERROR EN TRADUCCION ". No s'aplicarà aquest límit als missatges de declaracions sumàries de descàrrega que desconsolidin un coneixement tipus màster aeri.
  Així mateix, es recorda que els altres límits de mida recollits en les Guies EDIFACT d'aquests missatges (veure "Apèndix I :Límit màxim del missatge a remetre a la Duana" en ambdós documents), continuen vigents.

 • 06-05-13Obertura de cita prèvia per a Renda 2012

  El 6 de maig comença el servei de petició de cita prèvia per a confecció de declaracions i modificació de borradores.Se podrà concertar la cita per Internet o trucant als telèfons 901 12 12 24 (durant les 24 hores) i 901 22 33 44 ( de dilluns a divendres de 9 a 19 hores);l'últim dia per sol·licitar cita prèvia serà el 28 de juny.També es recorda que el dia 6 de maig comença el termini per a la presentació de declaracions no telemàtiques de Renda el 2012 en  Oficines, Entitats Financeres i altres col·laboradores.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda