Maig

 • 28-05-13Departament de Duanes.Número d'identificació OEA espanyols al Japó

  En data 15 d'abril de 2013, s'han actualitzat en seu electrònica els números d'identificació assignats a OEA espanyols tipus S i F que aquests operadors han de comunicar als seus socis comercials al Japó a l'efecte d'aplicar l'acord de reconeixement mutu d'OEA entre la UE i el Japó.
  Aquest número es pot consultar en seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, dins la consulta del certificat OEA:Duanes Autoritzacions - OEA/Tràmits- Consulta i, en la consulta de la seva sol·licitud de certificat OEA, columna "Codi Japó”

 • 28-05-13Departament de Duanes.Millora en la consulta de sumàries de descàrrega de seu electrònica

  S'ha ampliat la informació disponible en la consulta de la Seu electrònica de declaracions sumàries de descàrrega, "Consulta de declaracions per número de Declaració Sumària", per incorporar la dada del port o aeroport de destinació.

 • 28-05-13Estadístiques de matriculacions (abril 2013)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes d'abril de 2013.

 • 28-05-13Informe de Recaptació Tributària (abril 2013)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes d'abril de 2013

 • 24-05-13Nou caràcter de representació per a l'àmbit canari.

  A fi de facilitar la declaració en el DUA de les diferents combinacions de representació en l'àmbit de VEXCAN, tenint en compte la nova normativa de representants duaners, s'afegeix el següent codi als ja previstos a la casella 14 per indicar la forma de representación:"5 (Únicament per a les Canàries), quan la representació sigui directa davant de l'Agència Tributària i indirecta davant de l'Administració Tributària Canària."

  Data de posada en producció:27/05/2013 a les 14:30.

 • 21-05-13Departament de Duanes.Nuevo rechazo de embarques duplicados en Manifiestos de Carga.

  S'informa que, a partir de demà, dimecres 22 de maig, es rebutjaran aquells Manifestos de Càrrega que embarquin el mateix document DUA d'Exportació o EXS sense seguir alguna de les següents seqüències d'embarcament
  - Quan es declara un embarcament Total (T) no hi va poder haver embarcaments parcials (P) ni embarcaments per la resta (R) previs o posteriors.El embarque total (T) debe ser único.
  - Si s'embarca parcialment la cadena lògica d'enviaments serien un o més embarcaments parcials (P) i finalment un únic embarcament per la resta (R) que ha de ser l'última dels declarats.
  El error que dará el sistema será el siguiente:
  0438 - L'ESTAT DEL DOCUMENT ASSOCIAT IMPEDEIX L'OPERACION

 • 20-05-13Modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012

  S'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012.

 • 20-05-13Informe más reciente sobre Comercio Exterior:Març 2013

  Se publica el informe sobre Comercio Exterior correspondiente al mes de marzo de 2013.

 • 16-05-13Estadísticas de Comercio Exterior.Datos estadísticos.Últimas estadísticas publicadas

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de març de 2013.

 • 14-05-13Nueva gestión de autorizaciones aduaneras

  Se modifica en la Sede electrónica las opciones relativas a los siguientes procedimientos DC01, DC04, DC06, DC09, DC11, DC12, DC16, DD07 y DD13 para incluir la posibilidad de solicitar las autorizaciones mediante un formulario específico en lugar de por registro electrónico como hasta ahora.Aquest formulari Internet permet la captura d'unes dades bàsiques i la possibilitat d'annexar-hi la documentació necessària.
  D'altra banda, s'inclou també la possibilitat de consultar l'autorització tant per una opció exclusiva per a això dins de cada procediment en seu com per l'opció general de "els meus expedients".
  A més de la modificació dels procediments anteriors, es publiquen tres nous procediments amb un tractament similar als anteriors:DC18 (expedidors autoritzats de prova d'estatut comunitari), DC19 (autorització de declaració simplificada) i DC20 (autorització única de procediments simplificats)

 • 13-05-13Subhasta pública a la Dependència Provincial de Duanes i II.EE. de Lleida

  Es posa en coneixement del públic en general que el dia 12 de juny de 2013, a les 10 hores, se celebrarà en la planta primera de la Dependència Provincial de Duanes i II.EE. de Lleida situada a  Ctra.N-145  Km.9, 25799  La Farga de Moles (Lleida), la venda en pública subhasta de determinats béns decomissats

 • 10-05-13Departament de duanes i II.EE Partides 9930 en DUA importació

  Es comunica que a partir del dia 20 del present mes es tancaran les validacions informàtiques, de tal manera que no es permeti l'ús de les posicions estadístiques 9930 (de mercaderies subministrades a vaixells i aeronaus) ni les 9931 (mercaderies subministrades al personal d'instal·lacions en alta mar o per al funcionament de motors, màquines i altres equip d'instal·lacions en alta mar) en els DUA d'importació.A partir de dicho momento, en las declaraciones de destinos especiales deberá indicarse necesariamente la clasificación correcta de las mercancías vinculadas al mismo.

 • 09-05-13Impostos especials de fabricació.Declaración informativa de cuotas repercutidas. Model 548

  S'aprova el model 548 "Impostos Especials de Fabricació. Declaració informativa de quotes repercutides".

 • 09-05-13Subhasta de la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de la Delegació Especial a Andalusia, Ceuta i Melilla de l'AEAT

  Aquesta Dependència acorda celebrar el dia 12 de juny de 2013, a les 10.00 hores, a la sala d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, situada a l'avinguda d'Andalusia, número 2, planta 3a, de Màlaga, la venda en subhasta pública dels béns relacionats.

 • 06-05-13Aduanas.Reducción del número de partidas por mensaje de sumarias de descarga y manifiestos de carga

  S'informa que, amb data 1 d'octubre de 2013, el límit de partides admeses en un missatge de partides de declaracions sumàries de descàrrega, MANCAR, o en un missatge de manifestos de càrrega, CARCAR, es reduirà de les 999 actuals a un màxim de 200 partides per missatge acceptat.En cas superar aquest llindar, es donarà el mateix error que avui dia:"0051 ERROR EN TRADUCCION ". No s'aplicarà aquest límit als missatges de declaracions sumàries de descàrrega que desconsoliden un coneixement tipus màster aeri.
  Així mateix, es recorda que els altres límits de mida recollits en les Guies EDIFACT d'aquests missatges (veure "Apèndix I :Límit màxim del missatge a remetre a la Duana" en ambdós documents), continuen vigents.

 • 06-05-13Obertura de cita prèvia per a Renda 2012

  El 6 de maig comença el servei de petició de cita prèvia per a confecció de declaracions i modificació de borradores.Se podrà concertar la cita per Internet o trucant als telèfons 901 12 12 24 (durant les 24 hores) i 901 22 33 44 ( de dilluns a divendres de 9 a 19 hores); l'últim dia per sol·licitar cita prèvia serà el 28 de juny. También se recuerda que el día 6 de mayo comienza el plazo para la presentación de declaraciones no telemáticas de Renta 2012 en  Oficinas, Entidades Financieras y otras colaboradoras.

Imatge Carregant