Departament de Duanes.Operador econòmic autoritzat (OEA)

Se ha publicado en la pagina del OEA del Portal de Aduanas, web de la AEAT, un enlace al curso “elearning AEO” (en inglés) de la web del Taxud de la UE.

Aquest curs permet entendre i familiaritzar-se amb el concepte d'operador econòmic autoritzat, saber com i on sol·licitar el certificat OEA, quins requisits complir i com preparar-se per a la seva obtenció, conèixer el procés de concessió per la Duana i saber les obligacions d'una empresa ja certificada.