02.07.2013 Mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers

Se adoptan medidas contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.