01.07.2013 Mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

S'adopten diverses mesures de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació.