Nou rebuig d'embarcaments duplicats en manifestos de càrrega.

Nou rebuig d'embarcaments duplicats en manifestos de càrrega.

S'informa que, a partir del proper dilluns 15 d'abril, es rebutjaran els manifestos de càrrega que embarquin el mateix document DUA d'exportació o EXS sense seguir alguna de les seqüències d'embarcament següents:

- Quan es declara un embarcament Total (T) no hi va poder haver embarcaments parcials (P) ni embarcaments per la resta (R) previs o posteriors.L'embarcament total (T) ha de ser únic.

- Si s'embarca parcialment la cadena lògica d'enviaments serien un o més embarcaments parcials (P) i finalment un únic embarcament per la resta (R) que ha de ser l'última dels declarats.

El error que dará el sistema será el siguiente:

0438 - L'ESTAT DEL DOCUMENT ASSOCIAT IMPEDEIX L'OPERACION