10.04.2013 Programa d'Ajuda Renda 2012 (Versió 1.00)

Està disponible el programa d'ajuda Renda 2012 (PADRE) que facilita l'emplenament de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.El termini de presentació de les declaracions confeccionades amb aquest programa comença el 24 d'abril si es fa per mitjans telemàtics, i el 6 de maig si la presentació s'efectua per altres mitjans.