Memòria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
  1. 1.1.Missió de l'Agència Tributària
  2. 1.2.Funcions
  3. 1.3.Plantilla i pressupost
  4. 1.4.Organització
  5. 1.5.Agència Tributària electrònica
   1. 1.5.1.Portals web
   2. 1.5.2.Foment de la prestació de serveis personalitzats per mitjans telemàtics:increment de l'ús de la seu electrònica
   3. 1.5.3.Altres avenços en administració electrònica
  6. 1.6.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 2. 2.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 2.1.Recaptació tributària bruta
  2. 2.2.Recaptació tributària líquida
  3. 2.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 2.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 2.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 3. 3.PRINCIPALS ACTUACIONS 2013
  1. 3.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 3.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 3.1.2.Control extensiu
   3. 3.1.3.Gestió recaptatòria executiva
   4. 3.1.4.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
   5. 3.1.5.Peritatge i auxili judicial
  2. 3.2.Serveis al contribuent
   1. 3.2.1.Informació tributària
   2. 3.2.2 Programes informàtics d'ajuda i formularis per a la confecció de declaracions
   3. 3.2.3.Realització de tràmits per telèfon
   4. 3.2.4.Cita prèvia
   5. 3.2.5.Registre d'apoderaments
   6. 3.2.6.Obtenció de certificats
   7. 3.2.7.Campanya de renda
   8. 3.2.8.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   9. 3.2.9.Col·lectius que necessiten atenció especial:persones amb discapacitat
   10. 3.2.10.Pla d'Educació Civicotributària
 4. 4.ALIANCES EXTERNES
  1. 4.1.Convenis de col·laboració per a la cessió o intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   1. 4.1.1.Cessió d'informació
   2. 4.1.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.1.3.Intercanvi d'informació internacional
  2. 4.2.Fòrum de Grans Empreses
  3. 4.3.Col·laboració social
 5. 5.ANNEX ESTADÍSTIC
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2012-2013
   2. Distribució per àrees 2012-2013
   3. Distribució per subgrups 2012-2013
   4. Distribució per sexes 2012-2013
  2. 5.2.Agència Tributària electrònica
   1. Evolució de les visites als portals web de l'Agència Tributària
   2. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  3. 5.3.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
   1. Queixes i suggeriments (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   1. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   2. Evolució dels ingressos tributaris i base imposable agregada
  5. 5.5.Actuacions de control del frau tributari i duaner
   1. Actuacions de lluita contra el contraban
   2. Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
   3. Evolució del càrrec en període executiu (2004-2013)
   4. Desglossament del càrrec i de la gestió de 2013 per origen
  6. 5.6.Serveis al contribuent
   1. Evolució dels accessos al Programa Informa
   2. Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
   3. Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
   4. Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornament
   5. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  7. 5.7 Convenis de col·laboració per a la cessió o intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   1. Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant: