Memòria 2012

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
  1. 1.1.Missió de l'Agència Tributària
  2. 1.2.Funcions
  3. 1.3.Plantilla i pressupost
  4. 1.4.Organització
  5. 1.5.Agència Tributària electrònica
  6. 1.6.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 2. 2.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 2.1.Recaptació tributària bruta
  2. 2.2.Recaptació tributària líquida
  3. 2.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 2.3.1.Resultats directes derivats de les actuacions de prevenció i control del frau
   2. 2.3.2.Resultats induïts per les actuacions de prevenció i control del frau
 3. 3.PRINCIPALS ACTUACIONS 2012
  1. 3.1.Actuacions de control del frau tributari i duaner
   1. 3.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 3.1.2.Control extensiu
   3. 3.1.3.Gestió recaptatòria executiva
   4. 3.1.4.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
   5. 3.1.5.Actuacions de peritatge i auxili judicial
  2. 3.2.Serveis al contribuent
   1. 3.2.1.Serveis d'informació tributària
   2. 3.2.2 Programes informàtics d'ajuda i formularis per a la confecció de declaracions
   3. 3.2.3.Realització de tràmits per telèfon
   4. 3.2.4.Servei de cita prèvia
   5. 3.2.5.Registre d'apoderaments
   6. 3.2.6.Obtenció de certificats
   7. 3.2.7.Serveis en Campanya de Renda
   8. 3.2.8.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   9. 3.2.9.Serveis a col·lectius que necessiten atenció especial:persones amb discapacitat
 4. 4.ALIANCES EXTERNES
  1. 4.1.Convenis de col·laboració per a la cessió o intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   1. 4.1.1.Cessió d'informació per a finalitats no tributàries
   2. 4.1.2.Cessió d'informació a altres administracions tributàries
   3. 4.1.3.Intercanvi d'informació
   4. 4.1.4.Principals dades de cessió d'informació 2012
  2. 4.2.Fòrum de Grans Empreses
  3. 4.3.Col·laboració social
 5. 5.ANNEX ESTADÍSTIC
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2011-2012
   2. Distribució per àrees 2011-2012
   3. Distribució per subgrups 2011-2012
   4. Distribució per sexes
  2. 5.2.Agència Tributària electrònica
   1. Evolució de les visites a la pàgina web www.agenciatributaria.es
   2. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  3. 5.3.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
   1. Evolució de la valoració dels serveis de l'Agència Tributària (1995-2011)
   2. Evolució de l'opinió sobre els funcionaris de l'Agència Tributària (2004-2011)
   3. Queixes i suggeriments (comparativa 2011-2012)
  4. 5.4.Recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   1. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
   2. Evolució dels resultats de les actuacions de prevenció i control tributari i duaner
   3. Evolució dels ingressos tributaris i base imposable agregada
  5. 5.5.Actuacions de control del frau tributari i duaner
   1. Evolució del càrrec en període executiu (2004-2012)
   2. Desglossament del càrrec i de la gestió de 2012 per origen
   3. Actuacions de lluita contra el contraban
   4. Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  6. 5.6.Serveis al contribuent
   1. Evolució dels accessos al Programa Informa
   2. Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
   3. Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
   4. Evolució del nombre d'ajornaments sol·licitats
   5. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant: