Presentació

 • Es presenten algunes dades estadístiques de multinacionals (MNC) de matriu espanyola obtingudes de l'explotació del nou model 231 de declaració d'informació País per País.Aquest model l'han de presentar al seu domicili fiscal de residència les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a nivell mundial superior a 750 milions d'euros per al conjunt d'entitats que formin parteix del seu grup fiscal. 

  Aquesta declaració pretén recopilar dades agregades i anonimitzades d'aquest col·lectiu per a l'intercanvi d'informació establert en els Acords BEPS (sigles en anglès d'Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis, en concret les Accions 11 i 13), proporcionant als Estats una perspectiva global de l'activitat intragrupo dels seus MNC més grans a nivell de jurisdicció (segons el país on siguin ubicades les filials pertanyents al grup). 

  La informació remesa per les matrius de totes les seves filials a l'estranger per a l'exercici fiscal iniciat a partir de l'1 de gener de 2016 inclou el detall de les següents variables per cada una de les jurisdiccions (països) en les que operen:

  1. Nombre d'entitats (filials) que formen part del grup de les esmentades MNC 
  2. Xifra de negocis 
  3. Beneficis (pèrdues) abans d'impostos 
  4. Impost sobre societats (pagat i en meritació) 
  5. Capital i reserves 
  6. Nombre de treballadors   
  7. Actius tangibles (immobilitzat material)

  La principal diferència entre l'informe país per país i les dades publicades per l'Agència Tributària en les Comptes Anuals Consolidats de l'Impost sobre Societats (única font estadística que integra adequadament les liquidacions de grups i d'empreses no grup) està que la segona estadística relaciona la quota líquida de l'impost amb el benefici brut del grup (en línia amb la filosofia de l'impost, que només grava els resultats positius), mentre que en el model 231 figuren els beneficis nets de pèrdues de totes les filials en una mateixa jurisdicció fiscal.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda