Reutilització de la informació (Iniciativa Dades obertes)

 • Dades obertes posa a la seva disposició recursos d'informació pública generats per unitats de l'Agència Tributària per a la seva reutilització.

  Què és la reutilització?

  La reutilització (també coneguda com a iniciativa “dades obertes”) consisteix en l'ús de documents elaborats o custodiats per les Administracions i organismes del sector públic, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials.

  La reutilització beneficiarà tant els mateixos reutilizadores com la societat en general, en contribuir al creixement econòmic i la creació d'ocupació.

  Formats disponibles per a la reutilització

  La reutilització està íntimament lligada a l'Administració electrònica i a la societat de la informació, per la qual cosa el format idoni per a la disposició dels documents a reutilitzar serà el electrònic.

  Si la informació que sol·licita requerirà algun tipus de tractament o reelaboració per part de l'Agència Tributària, ha d'utilitzar la via del dret d'accés i no la de la reutilització de la informació (iniciativa Datos oberts). 

  Trobarà tota la informació sobre el dret d'accés en el següent enllaç: 

  Dret d'accés a la informació públicaNueva ventana

  La reutilització de la informació a l'Agència Tributària
 • Condicions de reutilització
 • Normativa en matèria de reutilització
 • Dades disponibles:catàleg de dades obertes de l'Agència Tributària
 • Consultes sobre reutilització (Iniciativa datos.gob)
 • Enllaços a altres pàgines de reutilització