Renda WEB

Renda web és el servei d'ajuda per tramitar i presentar la declaració de Renda.Abans de realitzar qualsevol gestió s'ha d'identificar.Degudament identificat, l'Agència Tributària li facilita les seves dades fiscals que li serviran per a l'obtenció de l'esborrany de declaració, que es genera a través del servei Renda web.

Les dades fiscals poden obtenir-se i consultar-se a Internet.A més de consultar-los, en efectuar la declaració de la Renda amb Renda web, és possible incorporar-los -la gran majoria- de forma automàtica i posteriorment modificar-los i/o incorporar noves dades.Recordi que per a tributació conjunta haurà d'incorporar les dades fiscals d'ambdós cònjuges.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda