Número de referència

 • El número de referència és un sistema d'autenticació i identificació, sol per a per a persones físiques, que li permetrà realitzar els tràmits i gestions durant la campanya de Renda.

  El número de referència es pot obtenir al portal de Renda 2020 per l'opció “Obtingui el seu número de referència RENØ” a través d'aquestes vies:

  • Import de la casella 505 de la declaració de Renda de 2019, DNI/NIE i la seva data de validesa, expedició o número de suport.Si el contribuent no hagués presentat declaració de Renda el 2019 o el resultat de la casella 505 hagués estat igual a zero, haurà de disposar del número IBAN d'un compte bancari en el qual figuri com titular.

  • Certificat o DNI electrònic.

  • Cl@ve PIN.

  • A través de la app de l'Agència Tributària si disposa de la referència de la campanya anterior, DNI/NIE i la seva data de validesa, expedició o número de suport.La referència de la campanya anterior és vàlida sempre que sigui l'última obtinguda pel contribuent, no hagi estat inhabilitat per a l'obtenció del número de referència i no hagi obtingut una nova referència per a la campanya de Renda el 2020.

 • Descarregui l'app de l'Agència Tributària
 • La seguretat és Cl@ve    (2945KB)
 • Servei RENØ:Casella 505 i obtenció de referència
 • App "Agència Tributària:gestió d'usuaris i obtenció de referència
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda