Lloc i termini de presentació de la declaració

Per retornar

 • Des de l'1 d'abril fins al 30 de juny de 2020:

  Per via electrònica (Amb número de referència, Cl@ve PIN, certificat o DNIe).

 • Des del 7 de maig fins al 30 de juny de 2020:

  Mitjançant assistència telefònica, a través del denominat "Pla Le Llamamos", prèvia petició perquè li truquem a fi de confeccionar i presentar la seva declaració. Pot sol·licitar que li truquem per Internet o als telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71, i també en el 901 12 12 24.

 • Des del 13 de maig fins al 30 de juny de 2020:

  A través de la campanya presencial de confecció de declaracions mitjançant cita prèvia a les oficines de l'Agència Tributària o en altres Administracions o entitats que col·laboren en la confecció de declaracions.

AVÍS: Si el resultat és per retornar i es renúncia a la devolució, només pot confirmar-se l'esborrany per Internet, per telèfon o a les oficines de l'Agència Tributària.

A ingressar

Amb domiciliació bancària

 • Des de l'1 d'abril fins al 25 de juny de 2020:

  Per via electrònica

 • Des del 7 de maig fins al 25 de juny de 2020:

  Mitjançant assistència telefònica, a través del "Pla Le Llamamos", sol·licitant que li truquem a fi de confeccionar i presentar la seva declaració.Pot sol·licitar-ho per Internet o als telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71, i també en el 901 12 12 24.

 • Des del 13 de maig fins al 25 de juny de 2020:

  A través de la campanya presencial de confecció de declaracions mitjançant cita prèvia des del 7 de maig al 29 de juny a les oficines de l'Agència Tributària o en altres Administracions o entitats que col·laboren en la confecció de declaracions.

Sense domiciliació bancària

Des de l'1 d'abril fins al 30 de juny de 2020:

Per via electrònica (amb número de referència, Cl@ve PIN, certificat o DNI electrònic):

El contribuent deurà obtenir el Número de Referència Complet (NRC) de l'entitat col·laboradora:

Utilitzant un certificat electrònic reconegut emès d'acord a les condicions que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent. 

També mitjançant l'ús del sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com a usuari (Cl@ve PIN), fet servir per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per facilitar a les entitats col·laboradores la identificació telemàtica d'aquells obligats tributaris i persones que així ho sol·licitin en ocasió del pagament dels seus deutes.

Si es disposa de Referència, en aquest cas és necessari prèviament realitzar l'ingrés en una entitat financera i obtenir el NRC (Número de Referència Complet).L'entitat financera realitzarà el càrrec de l'import indicat en el seu compte, proporcionant-li a continuació el NRC, número que justifica el pagament de l'impost.

Presencialment en una entitat col·laboradora

El contribuent una vegada confirmada i presentada la seva renda a través de Renda WEB, deurà generar un document d'ingrés, que li permetrà dirigir-se a una entitat col·laboradora fins al 30 de juny i efectuar el pagament.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda