26-06-2019 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar

  • Últim dia per presentar declaracions de Renda 2018 i Patrimoni 2018 amb domiciliació bancària.