Model 611

Declaración Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats  col·laboradores.Declaració Resum Anual.

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación: de l'1 de gener al 20 de febrer de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.