Model 349

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

Presentació amb periodicitat MENSUAL

Plazo de presentación:durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, tret de la corresponent al mes de juliol, que podrà presentar-se durant el mes d'agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que s'haurà de presentar durant els 30 primers dies naturals del mes de gener.

Presentació amb periodicitat TRIMESTRAL

Plazo de presentación:durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, tret de la de l'últim trimestre de l'any, que s'haurà de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.