Model 294

Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d'accions o participacions, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva espanyoles

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:de l'1 de gener al 31 de març de 2020.