Model 289

Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS)

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación: de l'1 de gener a l'1 de juny de 2020.