Model 232

Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar.