Model 179

Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

Avís important: La recent sentència del Tribunal Suprem número 1106/2020 declara la nul·litat de l'apartat 11 de l'article primer del Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, que introdueix un nou article 54.ter en el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària (Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, que regula la “Obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques”).
L'esmentada declaració de nul·litat, pendent de publicar en el BOE, comporta la desaparició de possibilitat de presentació de la corresponent declaració informativa continguda en el model 179 (Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques).

 Presentació amb periodicitat TRIMESTRAL.

Plazo de presentación:fins a l'últim dia del mes natural següent a l'acabament del corresponent trimestre.Por tanto:

  • Primer trimestre 2020:fins al 30 d'abril de 2020
  • Segon trimestre 2020:fins al 31 de juliol de 2020
  • Tercer trimestre 2020:fins al 2 de novembre de 2020
  • Quart trimestre 2020:fins a l'1 de febrer de 2021

El 31 de gener de 2020 finalitza el termini de presentació de la declaració corresponent al quart trimestre de l'exercici 2019.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda