Model 179

Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

Presentació amb periodicitat TRIMESTRAL.

Plazo de presentación:fins a l'últim dia del mes natural següent a l'acabament del corresponent trimestre. Per tant:

  • Primer trimestre 2020: fins al 30 d'abril de 2020
  • Segon trimestre 2020: fins al 31 de juliol de 2020
  • Tercer trimestre 2020: fins al 2 de novembre de 2020
  • Quart trimestre 2020: fins a l'1 de febrer de 2021

El 31 de gener de 2020 finalitza el termini de presentació de la declaració corresponent al quart trimestre de l'exercici 2019.