Model 156

Declaración Informativa.Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat.Resum anual.

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:Amb caràcter general, de l'1 al 31 de gener de 2020.

Excepcions:els òrgans o entitats gestors de la Seguretat Social, exclosos els que gestionen els règims especials de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, de les Forces Armades i del personal al servei de l'Administració de Justícia, presentaran:

  • Informació relativa a les quotes i cotitzacions mensuals meritades corresponents als mesos de gener a octubre:fins al 2 de març de 2020.
  • Informació relativa a les quotes i cotitzacions meritades en els mesos de novembre i desembre:fins al 31 de març de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda