Informació general

 • Informació general


  D'acord amb el disposat a l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, vostè pot comunicar un número de telèfon mòbil o una adreça electrònica a través dels quals pot, si així ho desitja, rebre avisos de les notificacions emeses per l'Agència Tributària.

  L'avís que rebi en cap cas tindrà la consideració de notificació.

  En el supòsit que, per motius tècnics, no sigui possible realitzar l'avís, això no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

  El text de l'avís que vostè rebrà, en cas de subscriure's a aquest servei, és el següent:

  “L'Agència Tributària ha emès una notificació dirigida al NIF XXX”

  Per motius de seguretat, només es mostraran alguns dígits del NIF.

 • Persones físiques


  Per accedir a aquest servei voluntari haurà de disposar de Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic, o del seu número de referència (obtingut a través del Servei RENØ).

  Vostè pot accedir a la seva notificació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària o a través de la carpeta ciutadana sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm) amb Cl@ve PIN o certificat electrònic.Amb el número de referència no podrà accedir a la notificació.Sense perjudici de l'anterior, s'enviarà la notificació per correu postal.

  Si vostè està subscrit al servei voluntari de notificacions electròniques o està obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, podrà accedir a la seva notificació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant l'Adreça Electrònica Habilitada a través del punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat (notificaciones.060.es) o a través de la carpeta ciutadana (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).Ha de tenir en compte que rebrà diversos avisos corresponents a una mateixa notificació, ja que l'Adreça Electrònica Habilitada enviarà un avís al correu electrònic facilitat.En aquests casos, no rebrà la seva notificació per correu postal.

 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica


  Per accedir a aquest servei voluntari haurà de disposar de certificat electrònic de representant.

  Vostè pot accedir a la seva notificació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant l'Adreça Electrònica Habilitada a través del punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat (notificaciones.060.es) o a través de la carpeta ciutadana (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

  Si, a més ha donat d'alta alguna direcció de correu en l'Adreça Electrònica Habilitada, per rebre avisos de les notificacions, ha de tenir en compte que rebrà diversos avisos corresponents a una mateixa notificació.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda