Una entitat que té locals arrendats i concedeix una moratòria en el pagament del lloguer quan haurà de declarar aquests ingressos?

D'acord amb l'article 11 de la  LIS els ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s'imputaran al període impositiu en què es produeixi la meritació, d'acord amb la normativa comptable, amb independència del moment en què es produeixi el seu pagament o cobrament.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda