Si s'està tramitant un ERTE que afecta els treballadors de l'empresa Quines despeses de personal es poden deduir?

D'acord amb el principi de meritació, es podran deduir totes les despeses de personal meritades sempre que compleixin les condicions legalment establertes en els termes d'inscripció comptable, imputació d'acord amb meritació i justificació.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda