Els interessos satisfets com a conseqüència de l'ajornament de deutes tributaris pel COVID-19 que generen interessos transcorregut el període de carència de 4 mesos estan subjectes al límit de deducibilidad de despeses financeres previst a l'article 16 de la LIS?

Els interessos de demora tributaris es qualifiquen com despeses financeres i per tant estaran subjectes al límit del 30 per cent del benefici operatiu de l'exercici segons l'establert a l'article 16 de la LIS.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda