Acreditació de la no residència

Com es pot acreditar la condició de no resident?

La condició de no resident es podrà acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat de residència en altre Estat emès per les autoritats fiscals d'aquest Estat. El termini de validesa d'aquests certificats s'estén a un any.

No obstant això, la validesa del certificat serà indefinida quan el contribuent sigui un Estat estranger, alguna de les seves subdivisions polítiques o administratives o les seves entitats locals.