NIF-IVA i model 349

Atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de qualificar-se com a intracomunitàries no s'hauran d'informar a través de la declaració recapitulativa model 349.

Les empreses espanyoles que realitzin operacions amb el Regne Unit tampoc tindran l'obligació d'identificar-se mitjançant NIF-IVA.

En el cas de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), hauran de disposar d'un número EORI.