Devolució mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit

 • Per accedir a la devolució mensual del IVA serà imprescindible:

  • Inscripció en el Registre de devolució mensual:Presentació del model 036 obligatòriament per via telemàtica "Declaració Censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors" (marcant la casella 129) o model 039 "Comunicació de dades relativa al règim especial del grup d'entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit" (casella 12).
  • Presentació telemàtica de les autoliquidacions mensuals del IVA (model 303 "Impost sobre el valor afegit.Autoliquidació").
  • Obligació de portar els seus Llibres registre del IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT.

   Per a més informació:

 • Informació
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda