Devolució mensual de l'impost sobre el valor afegit

 • Per accedir a la devolució mensual de l'IVA serà imprescindible:

  • Inscripció en el Registre de devolució mensual:Presentació del model 036 obligatòriament per via telemàtica "Declaració Censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors" (marcant la casella 129) o model 039 "Comunicació de dades relativa al règim especial del grup d'entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit" (casella 12).No serà necessària la inscripció per als ja inscrits en el registre d'exportadors i altres operadors econòmics.
  • Presentació telemàtica de les autoliquidacions mensuals de l'IVA (model 303 "Impost sobre el valor afegit.Autoliquidació").
  • Obligació de portar els seus Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT.

   Para más información:

 • Informació
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda