Curs IVA (TAXUD)

  • El juliol de 2016 la Comissió Europea ha publicat en la pàgina web de la Direcció General Tributària i Duanera (DG TAXUD) un curs de coneixements bàsics sobre la Directiva 2006/112/CE, de l'Impost sobre el Valor Afegit, estructurat en dotze mòduls.

    El curs està disponible en quinze idiomes, inclòs l'espanyol.

    Aquests cursos no s'executen directament des de la pàgina web del TAXUD, sinó que han de ser descarregats amb caràcter previ.L'esmentada descàrrega és gratuïta.

  • Descàrrega del cursNova finestra
  • Instruccions per a la descàrrega Document PDF  (468 KB)