Consulta i modificació de "Les meves dades censals"

  • Si disposa de Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic pot consultar les seves dades censals (domicili fiscal, obligacions tributàries, activitats econòmiques declarades així com altres dades de la seva situació tributària) a la Seu electrònica de l'Agència Tributària. Addicionalment, pot modificar el seu domicili fiscal de manera immediata o la resta de dades censals mitjançant la declaració censal corresponent.