Qüestions destacades Manteniment OEA

  • És obligació del titular de l'autorització d'OEA comprovar que es continua complint amb els requisits que es van auditar per la duana per a la concessió.Això suposa aplicar eficaçment els procediments o eines que l'OEA tingui implantats i actualitzats, per detectar incompliments i irregularitats en la seva operativa, així com en el seu cas, prendre les mesures correctives necessàries per solucionar les esmentades situacions. 

    És obligació del titular de l'autorització d'OEA informar sense demora a l'autoritat duanera d'expedició de qualsevol element sorgit després de la concessió de la mateixa que pugui influir en el seu manteniment o contingut, en virtut del previst a l'article 23.2 del Reglament (UE) Núm. 952/2013.  

    El titular de l'autorització d'OEA queda obligat a mantenir un adequat compliment en relació amb les condicions i requisits exigits per la normativa per a la seva concessió, així com a les obligacions de la mateixa. 

    Per ajudar els titulars OEA en el compliment d'aquestes obligacions de manteniment, si us plau consultin els següents documents sobre quina informació ha de ser comunicada i sobre com s'ha de realitzar aquesta comunicació.

  • Què s'ha de comunicar Document PDF  (219 kB)
  • Com comunicar variacions Document PDF  (195 kB)