Què és SILICIE

 • L'Agència Tributària implanta un nou sistema d'administració de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials, d'acord amb l'establert a l'article 50 del Reglament dels Impostos Especials. 

  Des de l'1 de gener de 2020, el compliment l'obligació d'administració de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials, i en el seu cas, les matèries primeres fetes servir en la seva obtenció, es realitzarà a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables. 

  A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha habilitat un accés específic, per facilitar el compliment d'aquesta obligació, a través del portal SILICIE.

 •  

  Principals novetats

  - L'administració de la comptabilitat dels Impostos Especials es realitzarà a través de la Seu electrònica de l'AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables. 

  - Es defineix el contingut dels assentaments comptables a subministrar, així com els procediments, terminis i forma de presentació. 

  - Es redueixen declaracions informatives:no seran exigibles les declaracions d'operacions quan la comptabilitat d'impostos especials es porta en seu electrònica de l'AEAT.

 •  

  Col·lectiu d'obligats

  Estaran obligats a l'administració de la comptabilitat dels Impostos Especials a través de la Seu electrònica de l'AEAT els titulars dels següents tipus d'establiments: 

  - Fàbriques 

  - Dipòsits fiscals 

  - Magatzems fiscals 

  - Dipòsits de recepció 

  - Fàbriques de vinagre

 •  

  Objecte de la Comptabilitat

  La comptabilitat haurà de reflectir els processos, moviments i existències dels productes objecte dels Impostos Especials i, en el seu cas, de les matèries primeres necessàries per obtenir-los, incloses les diferències que es posin de manifest en ocasió de l'emmagatzemament, fabricació o circulació.

 •  

  Contingut dels assentaments comptables

  Les dades que s'han d'emplenar per al subministrament electrònic a l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'assentaments comptables es concreten en el següent enllaç:

 •  

  Formes d'administració de la comptabilitat

  L'administració de la comptabilitat dels Impostos Especials a través de la Seu electrònica de l'AEAT es podrà realitzar: 

  - Directament a la Seu electrònica (Regla General) 

  - A partir del sistema comptable en suport informàtic del que, en el seu cas, disposin els titulessis d'establiments (Opcional)

 •  

  Formes de subministrament electrònic

  1.Presentació telemàtica a través de FORMULARI en seu electrònica 

  2.Presentació telemàtica mitjançant IMPORTACIÓ DE FITXER pla de text 

  3.Presentació Telemàtica a través de SERVEIS WEB