Càlcul del volum d'hidrocarburs a 15è C

 • DEPARTAMENT DE DUANES I IMPOSTOS ESPECIALS

  DETERMINACION DEL VOLUM D'HIDROCARBURS A 15 ºC

  Introdueixi les dades corresponents a Rang vàlid
  Volum mesurat en litres  
  Temperatura de mesurament en ºC des de -18.00 fins a 150.00
  Densitat del producte a 15 ºC en Kg/m3

  Si no coneix el valor de la densitat seleccioni:

  des de 653.0 fins a 1075.0
    

  Valors calculats per a les dades introduïdes

  Volum del producte a la temperatura triada