Com obtenir una còpia de la declaració de Renda 2018 presentada

 • A la Seu Electrònica de l'Agència Tributària té accés al seu expedient de Renda el 2018 des de les següents opcions:

  • "Consulta de declaracions presentades":al portal "Rendeix el 2018.Avançant amb tu" o accedint als tràmits de consulta del model 100, pot obtenir la còpia de la declaració de Renda 2018 mitjançant firma digital (certificat o DNI electrònic), sistema Cl@ve PIN o el número de referència.

  • "Servei Renda WEB":amb firma digital (certificat o DNI electrònic), sistema Cl@ve PIN o el número de referència.

  • Portal "Els meus Expedients" de la Seu Electrònica:amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o si està registrat en el sistema Cl@ve PIN.

  • "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)":des d'aquesta opció podrà obtenir la còpia de la declaració presentada mitjançant el codi segur de verificació que es mostra com a justificant en realitzar la presentació electrònica, juntament amb la data i hora de la presentació.

  Si té dubtes sobre com obtenir un certificat electrònic, com registrar-se en el sistema Cl@ve PIN o com obtenir el número de referència, consulti els ajuts disponibles en "Enlaces de interés".

  Li facilitem les instruccions per a l'obtenció de la còpia de Renda 2018 segons l'opció d'accés:

  "Consulta de declaracions presentades" des dels tràmits de Renda

  Accedeixi al portal "Renda 2018.Avançant amb tu" i faci clic en "Consulti les declaracions presentades"De la secció "MÉS TRÀMITS".

  Portal de Renda 2018.Consulti les declaracions presentades

  O entri a la pàgina de tràmits del model 100 a la Seu Electrònica i localitzi l'apartat "Consultes".Polsi l'enllaç "Consulta de declaracions presentades".

  còpia declaració Renda 2018
 • En Seu Consulta de declaracions presentades

  Després esculli com s'identificarà.

  Esculli tipus d'accés

  En l'accés amb referència, indiqui el seu NIF i l'última referència de 6 caràcters del seu expedient de Renda de 2018 que hagi obtingut.Si no disposa de cap, premi el botó "No tinc Referència" per enllaçar amb el servei d'obtenció.A la següent pàgina apareixerà un desplegable amb les caselles "NIF obligat" i "Modelo"(modelo 100) complimentades i la casella "Exercici" amb l'últim exercici de Renda disponible.Comprovi que siguin les que s'ajusten a la seva necessitat;no obstant això, pot establir a més altres criteris de recerca.A continuació premi "Buscar", al llistat de declaracions i faci clic en "Ver" de la columna "Obtenció de Justificant" de la qual desitja consultar, per descarregar el justificant de la presentació i la còpia completa de la declaració de Renda 2018.

  Identificació mitjançant referència

  Imatge de l'accés amb referència a la consulta per NIF

  "Servei Renda WEB"

  A més, és possible accedir a l'expedient de Renda des del tràmit "Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)" disponible tant en Seu Electrònica com en el portal de Renda 2018, i mitjançant les mateixes formes d'accés:certificat electrònic o DNIi, Cl@ve PIN o la referència de l'expedient de Renda 2018.En aquest cas, per accedir a la còpia de la declaració, seleccioni l'enllaç "Enregistrament de la declaració", dins de "Serveis Disponibles".

  Imatge del portal Renda WEB

  Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB) en Seu Electrònica

  Identificació accés Renda WEB

  Imágen de l'accés a l'enregistrament de la declaració

  "Els meus Expedients"

  Des de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, www.agenciatributaria.gob.es, pot accedir a la totalitat dels seus expedients des del portal "Els meus Expedients", identificant-se amb el seu certificat electrònic, DNI electrònic o obtenint un codi PIN a través del sistema Cl@ve.

  Imatge portal

  Després d'identificar-se, accedeixi a l'expedient realitzant una recerca des de la pestanya "Tots", en "Impostos i taxes", "Impost sobre la Renda de les Persones FísiquesImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.Declaració i document d'ingrés o devolució (Mod.100)".

  També des de l'opció "Consultar declaracions presentades", introdueixi l'exercici fiscal i model de la declaració i premi "Enviar".

  Imatge de l'opció

  Empleni l'exercici fiscal i model 100

  "Obtenció de la còpia indicant el codi segur de verificació (CSV)"

  Si conserva el CSV associat a la presentació també pot recuperar la còpia de la declaració a través de l'opció "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)"De la Seu Electrònica.

  copia renda 2018 esborrany declaració
 • En el camp corresponent introdueixi el CSV de la presentació i premi "Enviar".

  Si té dubtes sobre on trobar el CSV consulti l'enllaç d'ajuda disponible en el mateix servei de confrontació de documents.

  Imatge confrontació de documents

  Si no disposa de les dades per obtenir la còpia de la declaració a través d'internet, li recomanem que consulti els enllaços d'ajuda per registrar-se en Cl@ve PIN o obtenir un certificat electrònic;ambdós sistemes li permetran realitzar aquest i altres tràmits a través de la Seu Electrònica.

  Enllaços d'interès:

  copia renda 2017 esborrany declaració
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@u PIN
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ
 • Enllaç a "Confrontació de documents electrònics"Informació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Model 100.Document d'ingrés o devolució de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.