Com presentar una declaració complementària en Renda WEB

 • Si després de presentar la declaració de Renda el 2018 adverteix errors o omissions que suposen un ingrés major de l'efectuat en la declaració inicial, o una devolució inferior, pot presentar una declaració complementària des de Renda WEB.

  Accedeixi novament al seu expedient des del "Servei tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)" del portal Renda 2018.

  Després d'identificar-se amb número de referència, Cl@ve PIN o amb certificat electrònic o DNIi accedirà als serveis personalitzats de Renda.En el apartado "Serveis Disponibles" faci clic en "Modificació de declaració".

  Servicios disponibles

  De les opcions disponibles, faci clic en "Modificar declaració presentada".

  Modificar declaració presentada

  Si des d'aquesta sessió s'han presentat diverses declaracions, per exemple la declaració individual d'ambdós cònjuges, llavors apareix una finestra per seleccionar aquella que es desitja modificar.

  Un avís informarà dels supòsits en els quals es pot presentar una declaració complementària o una rectificació de l'autoliquidació.

  Aviso

  Accedirà a la pàgina 3 de la declaració, en la qual ha de seleccionar una de les dues opcions de l'apartat "Declaració complementària".

  Tipus complementària

  En funció de l'opció seleccionada pot aparèixer una finestra emergent en la qual haurà de marcar la casella corresponent al tipus de declaració complementària i completar l'import, a ingressar o per retornar, de l'anterior declaració presentada.

  Motivo complementària i imports

  Recordi que també pot accedir a la pàgina 3 "Declaració complementària de l'exercici 2018.Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació el 2018" des del botó "Apartats" o utilitzant els comandos de navegació.

  Localitzar pàgina declaració complementària

  Després d'emplenar correctament la pàgina 3, comprovi la resta d'apartats de la declaració i realitzi les modificacions necessàries.Finalment comprovi el resultat de la declaració des de "Resum de declaracions" o procedeixi a l'enviament des de l'opció "Presentar declaració".

  Presentar declaración

  Enllaços d'interès:

  Renda 2018 complementària modificar modificació
 • preguntes freqüents renda web
  Preguntes freqüents generals de l'IRPF 2018