Com presentar esborrany o declaració mitjançant Renda WEB amb referència

 • Pot presentar l'esborrany/declaració en la pàgina web, si no disposa de certificat electrònic, DNIi o si no està registrat en el sistema Cl@ve PIN, amb la referència de l'esborrany.

  Accedeixi al portal "Renda 2018.Avançant amb tu" i faci clic a la icona "Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)".A la finestra de selecció del tipus d'accés esculli "Amb número de referència" per identificar-se.

  Imatge portal accés a l'esborrany

  Amb referència

  A continuació, introdueixi el seu NIF i la referència obtinguda per a l'exercici 2018, que estarà composta per 6 posicions.Aquesta referència no és única i podrà sol·licitar-la fins a 10 vegades al dia.L'última referència obtinguda revocarà automàticament la generada anteriorment.

  Autenticació

  Si no disposa encara del número de referència, premi "No tinc Referència".Complimenti el DNI o NIE, la data de validesa del DNI, d'expedició si és un DNI Permanent o el número de suport del NIE, si va presentar Renda l'exercici anterior premi "SI", i introdueixi l'import de la casella 475 de la declaració de Renda de l'exercici 2017 i premi "Obtener Referència", la referència es mostrarà en pantalla mitjançant un avís.Si no va presentar declaració l'any anterior, marqui la casella "No";en aquest cas haurà d'indicar les 5 últimes xifres del codi IBAN d'un compte bancari del qual ens consti que va ser titular el 2018.També se sol·licitaran les 5 últimes xifres del codi IBAN si l'import de la casella 475 és "0,00".A més, també podrà obtenir la referència amb la app "Agència Tributària.

  Si té dubtes respecte a com obtenir la referència de l'expedient, li recomanem que consulti l'enllaç d'ajuda "Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ"

  Una vegada al seu expedient, accedeixi a l'opció "Esborrany/Declaració (Renda WEB)" de l'apartat "Serveis disponibles".

  Imatge accés a l'expedient

  Si ja ha accedit a Renda WEB en algun altre moment, en una finestra emergent s'informarà de l'existència d'una declaració anterior, que pot recuperar des de l'opció "Continuar sessió" o començar-ne una de nova, incorporant novament les dades fiscals des de l'opció "Nova Declaració".També podrà escollir l'idioma en el qual desitja realitzar la declaració.

  Imatge d'accés a la declaració

  Datos identificativos

  Si prem "Continuar sessió" accedirà al resum de resultats;però, si prem "Nova Declaració" es carregarà la finestra amb les "Dades identificatives" del declarant i resta de declarants, si forma part d'una unitat familiar.Si desitja que el programa només calculi la declaració individual del declarant, marqui la casella "Si desitja que el programa només calculi la declaració individual del declarant, marqui aquí" situada en la part superior a sobre de les dades del declarant.

  Imatge de l'apartat dades identificatives

  Declaracions amb cònjuge

  Si no ha marcat la casella per calcular la declaració individual i forma part d'una unitat familiar serà necessari que tramiti l'autorització, de les dades del cònjuge i dels fills que hagin obtingut rendes, mitjançant referència o Cl@ve PIN.D'aquesta forma podrà comprovar quina és l'opció tributària més favorable i realitzar els càlculs corresponents a cada modalitat (conjunta o individual).

  En aquest cas, premi el botó "Referencia/Cl@ve PIN" i en una finestra emergent podrà incloure la referència o bé la identificació amb Cl@ve PIN indicant el codi de la clau d'accés i el PIN del codi d'accés.Si les dades són correctes, premi "Confirmar" per continuar amb la tramitació.

  Si té dubtes sobre com obtenir el número de referència de Renda el 2018 o com obtenir un codi PIN mitjançant el sistema Cl@ve, consulti els ajuts disponibles en "Enllaços d'interès".

  Imatge de validar autorització

  Imatge de validar autorització amb Referència o amb Cl@ve PIN

  Des d'aquesta mateixa finestra pot modificar o afegir informació en les dades reflectides.Tingui en compte que la situació familiar (estat civil, entre d'altres) no podrà ser modificada posteriorment.Prement la icona amb el símbol d'un llapis pot modificar o introduir nous membres en la unitat familiar.Per esborrar-los, premi la icona de l'aspa.

  Verifiqui les dades identificatives i premi "Acceptar" a la part inferior.

  Imatge d'Acceptar dades identificatives

  En acceptar la finestra de dades identificatives, es mostra un avís donant l'oportunitat de donar-se d'alta en avisos i informació general de la AEAT sense transcendència tributària.Si prem "si" accedirà a la finestra d'alta per rebre avisos en el seu número de telèfon mòbil i/o adreça electrònica.Si prem "no" accedirà directament a la finestra "Resum de declaracions".

  Ús del mòbil i/o correu electrònic per a la recepció d'avisos

  Trasllat de dades amb informació addicional

  Depenent de les dades fiscals en ocasions és necessari traslladar dades addicionals a la declaració abans d'accedir a la finestra "Resum de declaracions".Seleccioni la casella "Si" de la columna "Incorporar" per traslladar-los a la declaració.Després de completar les dades responent a les preguntes que apareguin i aportant les dades addicionals necessàries, podrà arribar al quadre de resultats i des d'allà continuar fent modificacions o presentar la declaració.

  Imatge de dades traslladables

  Si en les dades fiscals hi hagués operacions amb valors i la cartera és consistent, s'activarà un avís explicatiu de l'aplicació "Cartera de Valors".

  Si no necessita incorporar informació addicional per generar la declaració, accedirà directament al resum de resultats des d'on podrà tant comprovar quin és el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si fos necessari.

  En la part superior disposa d'un menú des del qual pot accedir a l'aplicació de cartera de valors on podrà consultar o editar el contingut, visualitzar les dades fiscals imputades per a cada declarant i descarregar un PDF amb la vista prèvia de la declaració de cada declarant o conjunta, que no és apta per a la presentació però li pot servir com a consulta.Tingui en compte que per poder visualitzar els documents en format PDF és necessari tenir instal·lat al seu equip un visor de fitxers PDF, per exemple, Adobe Acrobat Reader (recomanem almenys la versió 9.0).Li recordem que la descàrrega d'aquest visor de documents PDF pot realitzar-se des de la pàgina www.adobe.es de forma gratuïta.

  Si està així que amb el resultat de la declaració, podrà presentar-la directament des de la finestra "Resum de declaracions".

  Resum de declaracions.Presentar declaració

  Prement el botó "Continuar amb la declaració" de la part superior, podrà accedir a les diferents pàgines de la declaració per comprovar totes les dades i continuar completant la declaració.

  Botó

  Presentació de la declaració

  Abans de presentar la declaració comprovi si té errors en l'emplenament prement el botó "Validar".

  Els avisos no li impedeixen de presentar la declaració i són només perquè verifiqui l'emplenament.No obstant això, si el missatge és un error l'haurà de corregir perquè la declaració es consideri vàlida en el moment de presentar-la.Per revisar els avisos o errors premi el botó "Anar a l'Avís" o "Anar a l'Error".

  Imatge botó

  Una vegada comprovat que no conté errors, polsi "Presentar declaració".Tingui en compte en quina modalitat es troba en el moment de presentar la declaració.

  Imatge menú de declaració i opció de presentar declaració

  Si la declaració és amb resultat per retornar, comprovi el codi IBAN del compte en el qual desitja que li realitzin la devolució.Per defecte, apareixerà el compte IBAN que va indicar a l'exercici anterior;no obstant això, pot modificar-la en aquesta pantalla.També podrà seleccionar, per a la devolució, un compte IBAN oberta a l'estranger (UE/SÀPIGA).

  Imatge de declaració amb resultat per retornar

  Si la declaració té com a resultat un ingrés, es mostrarà per defecte el pagament en dos terminis i la domicilición d'ambdós.No obstant això, pot modificar aquestes opcions.

  En el moment de presentació de les declaracions a ingressar, es pot optar pel fraccionament del seu import:60% en el moment de presentar la declaració i el 40% restant, en aquest cas fins al 5 de novembre de 2019, inclusivament.En cap cas no poden fraccionar-se declaracions complementàries.

  Així mateix es pot optar per utilitzar com a mitjà de pagament la domiciliació bancària:domiciliació d'ambdós terminis, domiciliar el pagament del primer termini i no domiciliar el corresponent al segon termini o bé domiciliar únicament el pagament corresponent al segon termini.

  En relació amb les opcions de pagament de la declaració prèviament presentada, es permeten determinades modificacions:

  • Anul·lar les dues domiciliacions i ingressar en un únic termini.

  • Anul·lar la domiciliació del segon pagament de la declaració.

  • Fins al 26 de juny de 2019 existeix la possibilitat de fraccionar el pagament (60% / 40%), sempre que el deute declarat estigui domiciliat..

  • Fins al 22 de setembre de 2019 es podrà domiciliar el segon termini del fraccionament (40%);aquesta opció serà possible sempre que el primer pagament estigui domiciliat.

  Aquestes dues últimes modificacions poden efectuar-se a través de l'opció "Consulti i/o modifiqui el seu compte de domiciliació"Que es troba dins de Renda el 2018 en l'apartat MÉS TRÀMITS.

  Fraccionat i domiciliat

  Si ha accedit amb referència i marca "No fraccionat" podrà seleccionar diferents formes de pagament:

  • Domiciliació bancària.El termini de la domiciliació estarà disponible fins al dia 26 de juny.Únicament haurà d'indicar el codi IBAN del compte bancari en el qual es desitja que s'efectuï el pagament que coincidirà amb l'últim dia de presentació, en aquest cas el dia 1 de juliol;

  • A ingressar:

   • "Deute en compte amb NRC".Haurà de realitzar l'ingrés total contactant amb la seva Entitat Bancària, per obtenir el NRC justificant del pagament i introduir-lo a la casella "Número de Referència NRC".

   • "Document per ingressar en Banc/Caixa".Li permet obtenir el document d'ingrés per pagar-lo al Banc o Caixa.Mitjançant aquesta opció la declaració quedarà presentada telemàticament però pendent de pagament.

  • Altres modalitats de pagament.Com per exemple, el reconeixement de deute amb impossibilitat de pagament o sol·licitud d'ajornament entre d'altres.

  Després de seleccionar la forma de pagament, premi "Acceptar" per presentar la declaració.

  Imatge pagament no fraccionat

  Recordi que en declaracions conjuntes serà necessari indicar la referència o el codi PIN obtingut per al cònjuge, per presentar la declaració independentment del tipus d'accés del declarant.El número de referència és individual per a cada declarant.

  Si existeixen avisos, se'l n'informarà abans de continuar amb la firma i enviament de la declaració.Premi "Continuar" si desitja prosseguir.

  Imatge de finestra informant d'avisos i opció de continuar

  En una nova finestra es mostraran codificades les dades que s'enviaran;marqui la casella "Així que" i premi "Acceptar" per concloure la presentació de la declaració.

  Marqui així que i premi firmar i enviar

  Quan la seva declaració hagi estat presentada podrà veure el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, l'esborrany presentat.

  Presentada amb èxit

  Pot imprimir o guardar aquesta pàgina com a informació de la presentació realitzada per internet.Per imprimir la pàgina faci clic amb el botó dret del ratolí sobre la informació que desitja imprimir i triï "Imprimir" al menú.

  En els casos en què hi hagi reconeixement de deute, en el full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per fer la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  Tramitar deute

  Si accedeix de nou a "Renta WEB.Servei tramitació esborrany/declaració (Renda WEB)", comprovarà que en l'apartat "Història de l'Expedient" apareix l'"Enregistrament de la seva declaració" amb la data en la qual s'ha realitzat.Verifiqui també que en la part superior, apareix el missatge "La seva declaració s'està tramitant".

  Enllaços d'interès:

  Presentacion confirmació presentar confirmar Renda WEB número referència
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ