Com presentar declaració mitjançant Renda WEB amb Document d'ingrés en Banc o Caixa

 • Aquest exercici, desapareix la presentació en paper de la declaració.Com a novetat, una vegada confirmada i presentada la seva declaració a través de Renda WEB, podrà generar un document d'ingrés, que haurà d'imprimir i, que li permetrà efectuar el pagament en una entitat col·laboradora, Banc o Caixa, fins a l'1 de juliol.

  Des del portal "Renda 2018", faci clic en l'enllaç "Servei de tramitació esborrany/declaració (Renda WEB)".

  Imatge portal accés a l'esborrany

  Identifiqui's mitjançant un d'aquests tipus d'accés:

  • Amb certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic;
  • Amb Cl@ve PIN;
  • Amb número de referència.

  Tipus d'accés

  Li facilitem informació sobre els diversos tipus d'accés en els "Enllaços d'interès" d'aquesta ajuda.Una vegada al seu expedient, en l'apartat "Serveis Disponibles", faci clic sobre l'enllaç "Esborrany/Declaració (Renda WEB)".

  Expedienti Serveis Disponibles

  Si ja ha accedit a Renda WEB en algun altre moment, en una finestra emergent s'informarà de l'existència d'una declaració anterior, que pot recuperar des de l'opció "Continuar sessió" o començar una nova tramitació, incorporant novament les dades fiscals.També podrà escollir la llengua cooficial a la qual desitja realitzar la declaració.

  nova declaració

  Datos identificativos

  Si és la primera vegada que accedeix, es mostraran la finestra amb les dades identificatives del declarant i de la resta de declarants dels components de la unitat familiar.Si conté dades errònies o imprecises o s'ha omès alguna dada concreta abans l'haurà de modificar.Tingui en compte que l'estat civil no podrà ser modificat posteriorment.

  En el cas que existeixi cònjuge, si no desitja introduir les dades fiscals d'aquest, ha de marcar la casella per al càlcul de la declaració individual.En cas contrari, no podrà avançar ja que se sol·licita la identificació del cónyute mitjançant referència o Cl@ve PIN.

  Dades identificatives Renda WEB

  Declaracions amb cònjuge

  Si forma part d'una unitat famliar serà necessari l'autorització del cònjuge i de la resta d'integrants que hagin obtingut rendes, per comparar el resultat de la declaració en les diferents opcions de tributació, individual o conjunta i realitzar els càlculs corresponents a cada modalitat, per a això necessitarà el número de referència del cònjuge o un codi PIN que autoritzi l'accés.En aquest cas premi el botó Referencia/Cl@ve PIN i en una finestra emergent podrà incloure la referència o bé la identificació amb PIN indicant el codi de la clau d'accés i el PIN del codi d'accés.Si les dades són correctes, premi "Confirmar" per continuar amb la tramitació.

  Validar autorització cònjuge

  validar autorització cònjuge referència o Cl@ve PIN

  Des d'aquesta mateixa finestra pot modificar o afegir informació en les dades reflectides.Prement la icona amb el símbol d'un llapis pot modificar o introduir nous membres en la unitat familiar.Per esborrar-los, premi la icona de l'aspa.

  Verifiqui les dades identificatives i premi "Acceptar" a la part inferior.

  En acceptar la ventan de dades identificatives, es mostra un avís donant l'oportunitat de donar-se d'alta en avisos i informació general de la AEAT sense transcendència tributària.Si prem "si" accedirà a la finestra d'alta per rebre avisos en el seu nombre de teléfno mòbil i/o adreça electrònica.Si prem "no" accedirà directametne a la finestra "Resum de declaracions".

  Aviso

  Trasllat de dades amb informació addicional

  Després d'acceptar la pantalla de dades identificatives, si l'aplicació detecta que s'han de traslladar a la declaració dades fiscals addicionals, segueixi les instruccions de les següents finestres per incorporar aquesta informació.

  Dades fiscals traslladables amb informació addicional

  Si en les dades fiscals existiensen operacions amb valors i la cartera és consistent, s'activarà un avís explicatiu de l'aplicació "Cartera de Valors".

  Si no necessita incorporar informació addicional per generar la declaració, accedirà directament al resum de resultats des d'on podrà comprovar quin és el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si fos necessari.

  En la part superior disposa d'un menú des del qual pot accedir a l'aplicació de cartera de valors on podrà consultar o editar el contingut, visualitzar les dades fiscals imputades per a cada declarant i descarregar un PDF amb la vista prèvia de la declaració de cada declarant o conjunta, que no és apta per a la presentació però li pot servir com a consulta.Tingui en compte que per poder visualitzar els documents en format PDF és necessari tenir instal·lat al seu equip un visor de fitxers PDF, per exemple, Adobe Acrobat Reader (recomanem almenys la versió 9.0).Li recordem que la descàrrega d'aquest visor de documents PDF pot realitzar-se des de la pàgina www.adobe.es de forma gratuïta.

  Si està així que amb el resultat de la declaració, podrà presentar-la directament des de la finestra "Resum de declaracions".Prement el botó "Continuar amb la declaració", podrà accedir a les diferents pàgines de la declaració per comprovar totes les dades i continuar completant la declaració.

  Resum de resultats - Presentar la declaració

  Presentació de la declaració i obtenció del document per ingressar en Banc o Caixa

  Abans de presentar la declaració comprovi si té errors en l'emplenament prement el botó "Validar".

  Els avisos no li impedeixen de presentar la declaració i són només perquè verifiqui l'emplenament.No obstant això, si el missatge és un error l'haurà de corregir perquè la declaració es consideri vàlida en el moment de presentar-la.Per revisar els avisos o errors premi el botó "Anar a l'Avís" o "Anar a l'Error".

  Validar declaració i avisos

  Una vegada comprovat que no conté errors, polsi "Presentar declaració".Tingui en compte en quina modalitat es troba en el moment de presentar la declaració.

  Presentar declaración

  En primer lloc, seleccioni la declaracion que desitja presentar:individual o conjunta i el tipus de declaració:pagament fraccionat o no fraccionat.

  Si marca "Pagament Fraccionat", només podrà seleccionar el document per ingressar en el primer termini, per a això marqui l'opció "A ingressar" i "Document per ingressar en Banc/Caixa", després premi "Acceptar" per confirmar i enviar la declaració.

  Presentació pagament fraccionat

  Si marca l'opció "No fraccionat", faci clic en "A ingressar" i seleccioni l'opció "Document per ingressar en Banc/Caixa", després premi "Acceptar" per confirmar i enviar la declaració.

  Presentació pagament no fraccionat

  En el cas que existeixin avisos, li apareixerà la següent finestra, premi "Continuar" si ja va validar la declaració.

  Avís per continuar amb la firma i presentació de la declaració

  A la nova finestra marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Marqui Així que i premi Firmar i Enviar

  La declaració quedarà presentada telemàticament però pendent de pagament a les oficines de les entitats col·laboradores, Banc o Caixa.

  En l'encapçalament podrà veure el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb exito" i un avís indicant que ha de fer l'ingrés en una entitat financera amb el document d'ingrés.

  Presentació realitzada amb èxit

  Es generarà el PDF que conté un primer full amb la informació de la presentacón:dia i hora de presentació, número d'entrada de registre, Codi Segur de VerifiCación, dades del presentador, número de justificant i tipus de presentació realitzada "A INGRESSAR EN BANC/CAIXA", en la fulls posteriors, la declaració completa del model 100 i el Document d'ingrés o devolució a dues còpies, una per al contribuent i altra per a l'Entitat Col·laboradora que haurà de presentar al seu banc o caixa.

  Justificant de la presentació

  Per imprimir la declaració premi "Archivo", "Imprimir" o faci clic en la icona de la impressora.Si no pot visualitzar les opcions del menú faci clic amb el botó dret del ratolí sobre el document i triï "Imprimir" al menú.

  Enllaços d'interès:

  Presentar Confirmar presentació confirmació Renda WEB document ingrés Banco Caixa 2018
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Ajuda tècnica DNI electrònic DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)