Com obtenir l'esborrany o declaració en Renda WEB amb referència

 • Amb la referència obtinguda mitjançant RENØ podrà accedir al servei de tramitació de l'esborrany o declaració, Renda WEB, per generar les seves declaració amb les dades de les quals disposa l'AEAT, modificar-la afegint les dades que consideri oportunes o realitzar una declaració complementària, si és necessari.

  Accedeixi al portal de Renda 2018 i, dins de "Tràmits destacats", faci clic en "Servei de tramitació esborrany /declaració (RENDEIX WEB)".

  Portal Renda

  A la finestra de selecció del tipus d'accés esculli "Amb número de referència" per identificar-se.

  finestra d'accés a Renda WEB mitjançant referència

  esborrany declaració rendeix 2018 rentaweb referència
 • A continuació, introdueixi el seu DNI i la referència obtinguda a través del servei RENØ (pot obtenir-la utilitzant la aplicació mòbil Agència Tributària).Si encara no disposa d'una referència vàlida, premi "No tinc Referència".

  Obtenció referència

  Indiqui el seu DNI o NIE

  Identificació DNI / NIE

  A continuació se li requerirà una dada addicional, en funció del seu tipus de document:

  • DNI: Data de validesa / DNI permanent: Data d'expedició

  Data DNI

  • NIE: Número de suport

  Número de suport

  • DNI K, L, M: Data de naixement

  Fecha de nacimiento

  A continuació Responda o NO a la pregunta "Va declarar vostè la Renda a la campanya anterior?" Recordi que també pot obtenir la referència identificant-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN. 

  Va presentar Renda el 2017?SI o NO

  Si ha marcat , a la següent pantalla haurà d'indicar l'import de la casella 475 de la seva declaració de 2017.En cas que l'import sigui 0,00 se li requerirà addicionalment indicar els 5 últims dígits del IBAN d'un compte de la seva titularitat.

  Import casella 475

  Import 0, compta ANAVEN

  Si ha marcat NO, se li sol·licitaran els 5 últims dígits del IBAN d'un compte del qual ens consti que va ser titular el 2018.

  No declarant

  Després de completar totes les dades requerides, premi "Obtener referència".

  La referència obtinguda es mostrarà en pantalla.Copiï-la o anoti-la per utilitzar-la en els serveis de Renda.Pot obtenir fins a 10 referències al dia i l'última obtinguda revocarà sempre l'anterior.

  Referència obtinguda

  Tanqui les finestres anteriors i introdueixi la referència per accedir a la seva declaració.

  Identificació amb referència obtnida

  Si té dubtes respecte a com obtenir la referència de l'expedient, li recomanem que consulti l'ajuda "Com obtenir la referència de l'expedient de Renda 2018 amb casella 475 de l'exercici 2017".

  Després d'identificar-se amb la referència, accedirà als serveis disponibles del seu expedient.Per consultar l'esborrany, modificar-lo o presentar la declaració, seleccioni "Esborrany/declaració (Renda WEB)".

  Servicios disponibles

  Si ja ha accedit a Renda WEB anteriorment, en una finestra emergent s'informarà de l'existència d'una declaració prèvia, que pot recuperar des de l'opció "Continuar sessió".També pot començar una "Nueva declaració", incorporant les dades fiscals.Podrà escollir la llengua cooficial a la qual desitja realitzar la declaració.

  Nueva declaración

  Datos identificativos

  Si és la primera vegada que accedeix, es mostrarà una finestra inicial amb les dades identificatives del declarant i de la resta de declarants dels components de la unitat familiar.Revisi les dades i realitzi les modificacions necessàries abans de continuar.Tingui en compte que algunes dades com l'estat civil o la informació sobre fills menors d'edat o impossibilitats judicialment sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada no podran ser modificades posteriorment.

  Si no desitja introduir les dades fiscals del cònjuge (si ha indicat com a estat civil, "Casat/a"), ha de marcar la casella per al càlcul de la declaració individual.En cas contrari, no podrà avançar ja que se sol·licita la identificació del cònjuge amb referència o Cl@ve PIN.

  Datos identificativos

  Declaracions amb cònjuge

  En declaracions amb cònjuge, si desitja comparar el resultat de la declaració en les diferents opcions de tributació, individual o conjunta, necessitarà el número de referència del cònjuge o un codi PIN que autoritzi l'accés. En aquest cas premi el botó "Referencia/Cl@ve PIN" sota l'epígraf "Autorització cònjuge" i identifiqui el cònjuge mitjançant un d'aquests sistemes.

  Dades identificatives cònjuge

  Identificació amb referència o Cl@ve

  Trasllat de dades amb informació addicional

  Després d'acceptar la pantalla de dades identificatives, si l'aplicació detecta que s'han de traslladar a la declaració dades fiscals addicionals, segueixi les instruccions de les següents finestres per incorporar aquesta informació.

  Imatge de dades traslladables

  Si no necessita incorporar informació addicional per generar la declaració, accedirà directament al resum de resultats des d'on podrà tant comprovar el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si fos necessari.

  Resum de declaració

  Al menú de la part inferior disposa dels botons "Continuar amb la declaració" (per accedir a tots els seus apartats), "Dades Personals", "Veure dades traslladades" (dades fiscals) i "Guardar" (per recuperar la declaració en una sessió posterior).També disposa de vídeos explicatius i, en la icona de la interrogació, l'accés al manual d'ajuda per a la presentació de la declaració de Renda.

  Des del Resum de declaracions, dins de cada modalitat, pot obtenir una Vista prèvia en PDF, comprovar les seves dades fiscals o presentar la declaració.

  Resum de resultats

  Enllaços d'interès:

  generar esborrany tramitació referència renda web 2018
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ