Informació sobre el NRC del model 100 (Renda)

  • En aquells casos en els que hagi sol·licitat a través de la banca no presencial (per exemple banca electrònica, banca telefònica o caixers automàtics) un NRC per a la presentació a través d'internet de la seva declaració de Renda i posteriorment el nostre web li respon amb el missatge "NRC erroni" ha de tenir en compte les següents consideracions:

    - Revisi si el NRC proporcionat per l'Entitat Bancària comença pels 3 dígits del model, en aquest cas ha de començar per 100.

    - Si comença per 101, i les primeres 13 posicions es corresponen amb el número de justificant d'una predeclaració amb resultat a ingressar, el NRC no és vàlid per a la presentació electrònica de la declaració sinó que es tracta del justificant de confirmació de la predeclaració proporcionat per l'Entitat Bancària.És a dir, la seva declaració ja està presentada en l'Entitat Bancària. El contribuent només ha de poder obtenir aquests NRCs que comencen per 101 a través de banca no presencial aportant el número de justificant d'una predeclaració.

    - En aquests casos, el contribuent no ha de realitzar cap tràmit més, és a dir no ha de presentar la declaració a través d'internet ja que el seu NRC és el justificant de la confirmació de la predeclaració i l'Entitat Bancària procedirà a comunicar a la AEAT l'esmentada declaració.

    NRC 100 101 Renda esborrany 2018 pagament