Presentació de declaracions de Renda 2017 mitjançant fitxer

 • La declaració de Renda 2017 pot presentar-se directament amb un fitxer, generat prèviament des d'un programa d'ajuda extern.L'accés està disponible en la pàgina de tràmits del model 100 (2017) a la Seu Electrònica, des de l'enllaç "Renda 2017.Presentació de declaracions mitjançant fitxer generat amb programa d'ajuda".

  L'accés requereix identificació amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN o amb la referència obtinguda mitjançant el servei RENØ de la campanya actual.Al final d'aquesta ajuda, en "Enllaços d'interès", pot consultar l'ajuda sobre com obtenir la referència mitjançant el servei RENØ.Esculli la forma en què s'identificarà.

  Selecció tipus d'accés

  A continuació, revisi els requisits per a la presentació i premi el botó "Llegir declaració" per seleccionar el fitxer generat amb el programa.

  Llegir fitxer

  Seleccioni un fitxer

  Tingui en compte que el fitxer de la declaració ha d'ajustar-se al disseny de registre publicat per al model 100 corresponent a l'exercici 2017.

  En llegir el fitxer, es carregarà un resum de la declaració amb les dades d'identificació, dades econòmiques i el resultat de la declaració.Si el resultat és un ingrés haurà d'incloure el NRC (justificant del pagament), o obtenir-lo en aquest moment prement el botó "Realitzar pagament.Obtenir NRC".Pot també seleccionar altres formes de pagament.

  resum

  Si les dades són correctes, faci clic en "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  A continuació marque"Conforme" i premi "Firmar i Enviar" per acabar amb la presentació.

  Així que, firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit". El PDF incrustat conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Podrà recuperar la còpia de la declaració presentada si accedeix amb el certificat electrònic del declarant o Cl@ve PIN al portal "Els meus Expedients" de la Seu Electrònica o des de l'opció "Consulta de declaracions presentades" dins de la relació de tràmits del model 100, seleccionant l'exercici 2017.

  Enllaços d'interès:

  presentació declaració Renda 2017 fitxer exercicis anteriors
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ
 • Dissenys de registre - Models 100 al 199
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN
 • Ajuda - Com registrar-se en Cl@ve