Servei de cartera de valors 2017

 • El programa on line de "Servei de Cartera de Valors" permet obtenir un resum informatiu de les operacions efectuades en 2017 de relatives a accions amb cotització en mercats secundaris oficials de valors espanyols (Borses de Valors) o en els definits en la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004.

  Per utilitzar aquesta aplicació és necessari indicar totes les operacions realitzades des del moment de la seva adquisició, amb els valors homogenis als transmesos a l'exercici.

  Pot accedir al "Servei de Cartera de Valors" des de la pàgina de tràmits del model 100 (2017) a la Seu Electrònica.

  Per començar a utilitzar Cartera de Valors, pot importar un fitxer XML o fer clic en la icona "Nova cartera".

  Cartera de Valors Inici

  Assigni una denominació a efectes d'identificació, que serà idèntica en cada una de les operacions realitzades amb valors homogenis.

  Nova cartera

  Després d'"Acceptar", la cartera creada apareixerà al menú de la part izquerda i podrà editar-se o eliminar-se.Faci clic en la icona "Nova operació" per començar a incloure les corresponents operacions.

  Alta operacions

  Empleni la descripció, el tipus d'operació, la data, el núm. de títols i l'import.Tots els camps han de tenir contingut.

  En l'apartat "Situació actual", s'informarà del càlcul resultant de totes les operacions creades.Premi "Següent" per donar d'alta una nova operació o "Acceptar" per tornar al llistat d'operacions.

  Nova operació

  Si l'aplicació detecta inconsistències en alguna de les operacions incloses, tornarà un missatge d'error i mostrarà l'operació corresponent en vermell.

  Error en les dades

  Premi la icona "Editar operació" per corregir els errors existents.

  Editar operació

  Una vegada que les operacions es validin correctament, s'activarà la icona "Resultats", mitjançant el que obtindrà l'el resum dels guanys o pèrdues patrimonials derivades de les operacions realitzades durant l'any 2017.

  Resultados

  Indiqui el NIF del titular, seleccioni el format en el qual vol obtenir el fitxer i premi "Descarregar".

  Resumeixen guanys i pèrdues

  És convenient exportar les dades de les seves carteres a un fitxer XML abans d'abandonar la sessió.D'aquesta manera, podrà recuperar les dades en una sessió posterior, sense necessitat de teclejar-los de nou.

  Exportar

  Seleccioni la cartera que desitja exportar, indiqui el nom i NIF del titular i premi "Següent".Finalment, premi "Descarregar" per guardar el fitxer exportat.

  Exportar XML

  Exportar XML pas 2

  En l'encaix superior disposa de la icona "Ajuda", que obrirà una guia per al correcte emplenament de les operacions.També podrà seleccionar l'idioma Castellà, Català, Gallec i Valencià.

  Ajuda i idioma

  servei cartera valors 2017