Servei tramitació d'esborrany/declaració (Renda WEB) 2016 per a col·laboradors

 • Els col·laboradors socials adherits al conveni corresponent podran accedir als expedients de Renda de 2016 de tercers a través de l'opció "Servei tramitació d'esborrany/declaració Renda WEB per a col·laboradors".

  Identifiqui's amb el seu certificat electrònic.Si no està donat d'alta o apareix algun error, consulti la informació relacionada amb la col·laboració social en l'enllaç a peu de pàgina.

  selecció certificat

  Introdueixi el NIF i la referència de l'expedient de Renda del declarant.Tingui en compte que la referència que ha d'utilitzar és la que s'hagi obtingut per a l'última campanya de Renda.En l'apartat "Enllaços d'interès" li facilitem la informació sobre com obtenir una referència vàlida mitjançant el servei RENØ.Premi "Accedir"

  dades identificatives

  Una vegada que accedeixi a l'expedient, disposarà de la següent informació:

  • L'estat de tramitació de la declaració.
  • Els serveis disponibles, entre ells la consulta de dades fiscals o dades censals i l'opció de generar una declaració nova o modifcar una d'existent.
  • La història de l'expedient on han quedat gravats tots els estats de l'expedient, podent obtenir una còpia de la declaració presentada des de l'enllaç "Enregistrament de la declaració".

  Servicios disponibles

  En "Serveis Disponibles" faci clic en "Esborrany/Declaració (Rendeix WEB)";si ja ha accedit a Renda WEB en algun altre moment, en una finestra emergent s'informarà de l'existència d'una declaració anterior, que pot recuperar des de l'opció "Continuar sessió", modificar una declaració presenta anteriorment des de "Modificar declaració presentada" o començar una nova tramitació des de "Nova declaració", incorporant novament les dades fiscals.També podrà escollir la llengua cooficial a la qual desitja realitzar la declaració.

  Nueva declaración

  Si és la primera vegada que accedeix, es mostraran a la primera pantalla, les dades identificatives del declarant i de la resta de declarants dels components de la unitat familiar.Si conté dades errònies o imprecises o s'ha omès alguna dada concreta, abans l'haurà de modificar.Tingui en compte que l'estat civil i si té fills menors d'edat o impossibilitats judicialment sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada no podrà ser modificat posteriorment.

  En el cas que existeixi cònjuge, si no desitja introduir les dades fiscals d'aquest, ha de marcar la casella per al càlcul de la declaració individual.En cas contrari, no podrà avançar ja que se sol·licita la identificació del cònjuge amb referència o Cl@ve PIN.

  Datos identificativos

  Prement la icona amb el símbol d'un llapis pot modificar o introduir nous membres en la unitat familiar.Per esborrar-los, premi la icona de l'aspa.Una vegada complimentades les dades a la part inferior premi "Acceptar".

  Acceptar dades idenficativos

  Després d'acceptar la pantalla de dades identificatives, si l'aplicació detecta que s'han de traslladar a la declaració dades fiscals addicionals, segueixi les instruccions de les següents finestres per incorporar aquesta informació.Si no necessita incorporar informació addicional per generar la declaració, accedirà directament al resum de resultats des d'on podrà tant comprovar quin és el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si fos necessari.

  En la part superior disposa d'un menú addicional des del qual pot visualitzar les dades fiscals imputades per a cada declarant i descarregar un PDF amb la vista prèvia de la declaració de cada declarant o conjunta.Tingui en compte que per poder visualitzar els documents en format PDF és necessari tenir instal·lat al seu equip un visor de fitxers PDF, per exemple, Adobe Acrobat Reader (recomanem almenys la versió 9.0).Li recordem que la descàrrega d'aquest visor de documents PDF pot realitzar-se des de la pàgina www.adobe.es de forma gratuïta.

  Des de "Veure dades traslladades" podrà comprovar quins són les dades que s'han incorporat en la declaració, els no incorporats i les notes de la incorporació.

  També disposa de vídeos explicatius i, en la icona de la interrogació, l'accés al manual d'ajuda per a la presentació de la declaració de Renda.

  Des del "Resum de declaracions" també podrà guardar la declaració mitjançant l'opció "Guardar" i veure les seves dades personals des de "Dades Personals".Prement el botó "Continuar amb la declaració", podrà accedir a les diferents pàgines de la declaració per comprovar totes les dades i continuar completant la declaració.

  Resum de declaracions

  Al botó "Apartats" podrà accedir a les diferents seccions de la declaració i mitjançant els comandos amb fletxes moure's entre les pàgines.Abans de presentar la declaració comprovi si té errors en l'emplenament prement el botó "Validar".

  Des d'aquesta mateixa finestra pot accedir al resum de resultats o "Presentar declaració" per finalitzar la tramitació de la declaració.

  Apartats de la declaració

  Seleccioni com desitja presentar la declaració "Presentació immediata" per Internet o "Impressió declaració (Predeclaració)" per presentar-la en paper.A més indiqui si es tracta d'una declaració individual o conjunta.

  Seleccioni tipus de declaració

  Si la declaració té com a resultat una devolució només haurà d'indicar el codi IBAN, però es la declaració té com a resultat un ingrés haurà d'obtenir el NRC i complimentar-lo a la casella corresponent o seleccionar altres formes de pagament com el reconeixement de deute amb impossibilitat de pagament o sol·licitud d'ajornament entre d'altres.

  Finalment, premi "Firmar i Enviar" per realitzar la presentació telemàtica o "Generar predeclaració" per a la presentació en paper.

  Premi Firmar i Enviar

  Enllaços d'interès:

  rendeix web 2016 col·laboradors
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ