Servei tramitació d'esborrany/declaració (Renda WEB) 2015 per a col·laboradors

 • Els col·laboradors socials adherits al conveni corresponent podran accedir als expedients de Renda de 2016 de tercers a través de l'opció "Servei tramitació d'esborrany/declaració Renda WEB per a col·laboradors".

  Identifiqui's amb el seu certificat electrònic.Si no està donat d'alta o apareix algun error, consulti la informació relacionada amb la col·laboració social en l'enllaç a peu de pàgina.

  selecció certificat

  Introdueixi el NIF i la referència de l'expedient de Renda del declarant.Tingui en compte que la referència que ha d'utilitzar és la que s'hagi obtingut per a l'última campanya de Renda.En l'apartat "Enllaços d'interès" li facilitem la informació sobre com obtenir una referència vàlida mitjançant el servei RENØ.Premi "Accedir".

  Datos identificativos

  Una vegada que accedeixi a l'expedient, disposarà de la següent informació:

  • L'estat de tramitació de la declaració.
  • Els serveis disponibles, entre ells la consulta de dades fiscals o dades censals i l'opció de generar una declaració nova o modifcar una d'existent.
  • La història de l'expedient on han quedat gravats tots els estats de l'expedient, podent obtenir una còpia de la declaració presentada des de l'enllaç "Enregistrament de la declaració".

  Servicios disponibles

  Si no va arribar a presentar la declaració en l'apartat "Serveis Disponibles" faci clic en "Esborrany/Declaració (Rendeix WEB)".

  Si ja ha accedit a Renda WEB en algun altre moment, en una finestra emergent s'informarà de l'existència d'una declaració anterior, que pot recuperar des de l'opció "Continuar" o començar una nova tramitació, incorporant novament les dades fiscals.També podrà escollir la llengua a la qual desitja realitzar la declaració.

  Nueva declaración

  Si és la primera vegada que accedeix, es mostraran a la primera pantalla, les dades identificatives del declarant i de la resta de declarants dels components de la unitat familiar.Si conté dades errònies o imprecises o s'ha omès alguna dada concreta abans l'haurà de modificar.Tingui en compte que l'estat civil i si té fills menors d'edat o impossibilitats judicialment sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada no podrà ser modificat posteriorment.

  En declaracions amb cònjuge, si desitja comparar el resultat de la declaració en les diferents opcions de tributació, individual o conjunta, necessitarà el número de referència del cònjuge.En aquest cas premi el botó "Referencia" i en una finestra emergent podrà incloure la referència.Si les dades són correctes, premi "Acceptar" per continuar amb la tramitació.

  Datos identificativos

  Després d'acceptar la pantalla de dades identificatives, quan l'aplicació detecti que s'han de traslladar a la declaració dades fiscals addicionals, haurà de seguir les instruccions de les següents finestres per incorporar aquesta informació.Si no necessita incorporar informació addicional per generar la declaració, accedirà directament al resum de resultats des d'on podrà tant comprovar quin és el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si fos necessari.

  En la part superior disposa d'un menú addicional des del qual pot visualitzar les dades fiscals imputades per a cada declarant i, descarregar un PDF amb la vista prèvia de la declaració de cada declarant o conjunta.Tingui en compte que per poder visualitzar els documents en format PDF és necessari tenir instal·lat al seu equip un visor de fitxers PDF, per exemple, Adobe Acrobat Reader (recomanem almenys la versió 9.0).Li recordem que la descàrrega d'aquest visor de documents PDF pot realitzar-se des de la pàgina www.adobe.es de forma gratuïta.

  Resum de declaracions

  Des del "Resum de declaracions", a la part inferior trobarà un encaix des del qual podrà guardar la declaració al botó "Guardar", veure les seves dades personals en l'accés "Dades Personals".En l'accés "Veure dades traslladades" podrà comprovar quins són les dades que s'han incorporat en la declaració, els no incorporats i les notes de la incorporació.També disposa vídeos explicatius i, a la icona de la interrogació, informació sobre l'emplenament.

  Encaix de la part inferior

  Si prem el botó "Continuar amb la declaració" accedirà a la declaració on podrà continuar realitzant canvis movent-se per la fletxes de desplaçament o des del botó "Mostrar Informació" accedir a les diferents seccions de la declaració.Abans de presentar la declaració comprovi si té errors en l'emplenament prement el botó "Validar".

  Des d'aquesta mateixa finestra de resum de resultats, en l'enllaç "Presentar declaració" podrà finalitzar la tramitació de la declaració.

  Pàgines de la declaració

  Si el resultat és un ingrés haurà d'incloure el NRC (justificant del pagament) o seleccionar altres formes de pagament com l'ajornament o reconeixement del deute.Finalment faci clic en "Firmar i Enviar" per presentar la declaració telemàticament o "Generar predeclaracion" per presentar la declaració en paper.

  Firmar i enviar

  Enllaços d'interès:

  rendeix web esborrador declaracion 2015 col·laboradors socials
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions