Presentació de Renda 2015 mitjançant fitxer

La declaració de Renda 2015 pot presentar-se directament des de la Seu Electrònica, una vegada que s'hagi generat el fitxer des del corresponent programa d'ajuda.Per realitzar la presentació telemàtica, accedeixi a l'enllaç "Renda 2015.Presentació de declaracions mitjançant fitxer generat amb programa d'ajuda" de l'apartat "Exercicis anteriors" a la pàgina de tràmits del model 100 a la Seu Electrònica.

L'accés requereix identificació amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN o amb la referència obtinguda mitjançant el servei RENØ a la campanya actual.Al final d'aquesta ajuda, en "Enllaços d'interès", pot consultar l'ajuda sobre com obtenir la referència mitjançant el servei RENØ.Esculli la forma en què s'identificarà.

Seleccioni el tipus d'accés

A continuació, revisi els requisits per a la presentació i premi el botó "Llegir declaració" per seleccionar el fitxer .100 generat amb el programa PADRE de Renda 2015.Recordi que, per defecte, aquest fitxer està ubicat a la carpeta d'instal·lació del programa C:\AEAT\Renta 2015\aeat

Llegir declaració

Fitxer .100

Es carregarà un resum de la declaració amb les dades d'identificació, dades econòmiques i el resultat de la declaració.Si el resultat és un ingrés haurà d'incloure el NRC (justificant del pagament), si no disposa de NRC podrà obtenir-lo en aquest moment prement el botó "Realitzar pagament.Obtenir NRC"O seleccionar altres formes de pagament com l'ajornament o reconeixement del deute.Per a declaracions que suposin un ingrés no podrà seleccionar en el programa d'ajuda ni el fraccionament del pagament en dos terminis, ni la domiciliació bancària.

Resum de la declaració

Si les dades són correctes, a la part inferior faci clic en "Firmar i Enviar".

Firmar i enviar

A continuació faci clic en "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per acabar amb la presentació.

Marqui així que i premi Firmar i enviar

El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas la pàgina de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

Podrà recuperar la còpia de la declaració presentada si accedeix amb el certificat electrònic del declarant o Cl@ve PIN al portal "Els meus Expedients" de la Seu Electrònica i consultant l'opció "Consultar les seves declaracions presentades".També pot accedir a "Presentar i consultar declaracions" de la Seu Electrònica, "Model 100","Consulta de declaracions presentades".

Enllaços d'interès:

Presentació Renda 2015 fitxer