Portal de serveis personalitzats de Renda 2014 amb apoderament

 • Els qui disposin dels apoderaments generals i específics relacionats amb el model 100 (100P o GENERALLEY58), podran utilitzar el servei per accedir als serveis personalitzats de Renda del seu poderdants.

  Pot consultar el llistat d'apoderaments des de l'opció "Catàleg de tràmits habilitats per a l'apoderament" disponible a la secció "Registre d'apoderaments" de "Col·laboradors".Li facilitem l'enllaç al final d'aquesta ajuda, en "Enllaços d'interès".

  Els apoderats podran identificar-se tant amb el seu certificat electrònic com amb el sistema Cl@ve PIN i indicar l'exercici 2014 en el desplegable.

  Seleccioni identificació

  triï exercici

  Indiqui a continuació el NIF o NIE del contribuent o assenyali des del llistat, el poderdant i l'expedient a què desitgi accedir.

  Elegeixi expedient poderdant

  Una vegada que accedeixi a l'expedient, disposarà de la següent informació:

  • L'estat de tramitació de la declaració.
  • Els serveis disponibles, entre ells la consulta de dades fiscals o dades censals.
  • La història de l'expedient on han quedat gravats tots els estats de l'expedient i pot obtenir una còpia de la declaració presentada des de l'enllaç "Enregistrament de la declaració".

  Servicios disponibles

  Si necessita presentar una declaració de 2014 haurà d'utilitzar el programa PADRE de Renda el 2014.

  Enllaços d'interès:

  rendeix 2014 portal serveis personalitzats apoderament
 • Registro apoderament catàleg tràmits
  Registre d'apoderaments i catàleg de tràmits
 • rendeix irpf 2014 manuals ajuda tècnica informàtica
  Manuals d'ajuda tècnica Renda 2014